De pvp en Corona-maatregelen

Ook in deze tijd is uw pvp gewoon bereikbaar, maar wellicht minder vaak in de instelling aanwezig. U kunt uw pvp bellen, mailen of een whatsapp/signal bericht sturen.

Wvggz of Bopz?

Vanaf 1 januari 2020 wordt de verplichte zorg in de ggz geregeld door de Wet verplichte ggz (Wvggz).
Het kan zijn dat voor u nog de oude Bopz wetgeving geldt, wanneer u voor 1 januari 2020 verplichte zorg opgelegd hebt gekregen  .

U kunt door gebruik te maken van de link rechtsonder, kiezen tussen informatie over uw rechten onder de Bopz of onder de Wvggz.

Bent u na 1 januari 2020 vrijwillig opgenomen in een ggz-instelling, heeft u te maken met verplichte zorg of wordt er voor u een Zorgmachtiging of Crisismaatregel aangevraagd? Kies dan voor de optie Wvggz.  
Staat de informatie die u zoekt er niet bij, neem dan contact op met uw patiëntenvertrouwenspersoon (pvp).

Uw keuze wordt bewaard, zodat we u de passende informatie kunnen bieden.
U kunt uw keuze altijd aanpassen, klik daarvoor op de link rechtsonder. 

Gedragsregels

Bent u cliënt in de geestelijkegezondheidszorg, dan kunt u met uw vragen en klachten terecht bij een pvp. De afkorting pvp staat voor patiëntenvertrouwenspersoon. De pvp is niet in dienst van de zorginstelling waar u behandeld wordt, maar van de onafhankelijke Stichting PVP en werkt volgens gedragsregels. Deze gedragsregels gelden voor klachten en ondersteuning bij Bopz klachten.

( Op de Wvggz versie van de website vindt u de gedragsregels die vanaf 1 janauri 2020 gelden voor Wvggz klachten )

De pvp behartigt uw belangen zoals u die zelf ziet, en doet niets zonder uw toestemming. De hulp van de pvp is gratis.

De pvp ondersteunt alle cliënten. Het maakt niet uit of u in de zorginstelling, thuis of in deeltijd wordt behandeld.

Ook kinderen en jongeren die behandeld worden binnen de ggz, kunnen rekenen op de ondersteuning van een pvp. 

PRINT DEZE INFORMATIE