Belangrijk bericht i.v.m. het Corona-virus

Vanwege de officiële richtlijnen rondom het Corona-virus kan het zijn dat de pvp minder aanwezig is in de ggz-instellingen.
U kunt uw pvp het best telefonisch of per e-mail bereiken. Wij proberen onze dienstverlening zo goed mogelijk in stand te houden.

Meer nieuws leest u op de pagina actueel.

Heeft u vragen of klachten over uw rechtspositie die direct verband houden met maatregelen rondom het Corona-virus in de instelling waar u behandeld wordt, kijk dan hier.

 

 

Vanaf 1 januari 2020 de verplichte zorg in de ggz geregeld door de Wet verplichte ggz (Wvggz).
In 2020 kan het zijn dat voor sommige cliënten nog de oude Bopz wetgeving geldt, 


U kunt door gebruik te maken van de link rechtsonder, kiezen tussen informatie over uw rechten onder de Bopz-of onder de Wvggz.


Heeft u voor 1 januari 2020 een Rechterlijke Machtiging (RM) of een IBS opgelegd gekregen of was u vrijwillig opgenomen in een ggz-instelling en heeft u vragen over uw rechten of een klacht? Kies voor de optie Bopz.

Bent u na 1 januari 2020 vrijwillig opgenomen in een ggz-instelling, heeft u te maken met verplichte zorg of wordt er voor u een Zorgmachtiging of Crisismaatregel aangevraagd? Kies dan voor de optie Wvggz.  

De informatie op de Wvggz pagina's wordt in de loop van 2020 verder aangevuld. Staat de informatie die u zoekt er (nog) niet bij, neem dan contact op met uw patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Wie dat is, kunt u hier vinden.

Uw keuze wordt bewaard, zodat we u de passende informatie kunnen bieden.
U kunt uw keuze altijd aanpassen, klik daarvoor op de link rechtsonder.  

Klachtencommissie voor klachten over pvp'en

Wilt u een klacht indienen over de patiëntenvertrouwenspersoon?

De patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) probeert u zo goed mogelijk te helpen. Toch kunt u hier ontevreden over zijn.
Als dat zo is, dan horen we dat graag. Hieronder staat wat u kunt doen met een klacht over de pvp.

  • Klacht bespreken met de pvp

U kunt met uw pvp over uw klacht praten. De pvp is hiertoe altijd bereid. Samen kunt u dan zoeken naar een oplossing.

  • Klacht bespreken met de leidinggevende van uw pvp

U kunt uw klacht ook bespreken met de leidinggevende van uw pvp. De leidinggevende kan bemiddelen tussen u en de pvp. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Helpdesk PVP via  0900 444 8888 of  per mail via helpdesk@pvp.nl.

  • Klagen bij Klachtencommissie PVP

Vindt u dat de pvp zijn werk niet goed doet, dan kunt u uw klacht ook voorleggen aan de Klachtencommissie Patiëntenvertrouwenspersonen. De klachtencommissie is onafhankelijk. De leden van de commissie zijn niet in dienst van de Stichting PVP. Hier leest u het reglement van de klachtencommissie.
 

Hoe kunt u klagen bij de klachtencommissie van de Stichting pvp?

Klagen bij de Klachtencommissie Patiëntenvertrouwenspersonen kost niets. U schrijft een brief of e-mail aan de klachtencommissie.
U noemt de naam van de pvp en beschrijft waar uw klacht over gaat. De klachtencommissie stuurt u een ontvangstbevestiging. De pvp krijgt een kopie van uw klacht. De pvp kan dan schriftelijk reageren. Daarna houdt de commissie een hoorzitting, waar u over uw klacht kunt vertellen. De pvp is ook aanwezig en reageert op uw verhaal. U mag iemand meenemen naar de zitting.

De pvp moet zich houden aan gedragsregels.
De klachtencommissie toetst of de pvp zich hieraan heeft gehouden. De klachtencommissie kan u geen schadevergoeding toekennen. Binnen vier weken na ontvangst van de klacht stuurt de commissie de schriftelijke uitspraak naar u, de pvp en de Stichting PVP. De Stichting PVP geeft daarna aan of zij maatregelen neemt.

Het adres van de Klachtencommissie is:

Klachtencommissie Stichting PVP
Postbus 215
2250 AE  VOORSCHOTEN
06 – 34 97 53 29
secretaris@klachtencommissiepvp.nl

De Stichting PVP heeft ook een klokkenluidersregeling voor het melden van onregelmatigheden.

PRINT DEZE INFORMATIE