Belangrijk bericht i.v.m. het Corona-virus
 

Vanwege de officiële richtlijnen rondom het Corona-virus kan het zijn dat de pvp minder aanwezig is in de ggz-instellingen.
U kunt uw pvp het best telefonisch of per e-mail bereiken. Wij proberen onze dienstverlening zo goed mogelijk in stand te houden.


Meer nieuws leest u op de pagina actueel.


Vanaf 1 januari 2020 wordt verplichte zorg in de ggz geregeld via de Wet verplichte ggz, deze vervangt de Wet Bopz. 

 

Let op! Heeft u voor 1 januari 2020 een Rechterlijke Machtiging (RM) of een IBS opgelegd gekregen of was u vrijwillig opgenomen in een ggz-instelling en heeft u vragen over uw rechten of een klacht?  Gebruik dan de optie Bopz rechtsonder om meer te lezen over uw rechten onder de Bopz.  

Bent u na 1 januari 2020 vrijwillig opgenomen in een ggz-instelling, heeft u te maken met verplichte zorg of wordt er voor u een Zorgmachtiging of Crisismaatregel aangevraagd? Blijf dan op de huidige pagina voor informatie over uw rechten onder de Wvggz.  

De informatie op de Wvggz pagina's wordt in de loop van 2020 verder aangevuld. Staat de informatie die u zoekt er (nog) niet bij, neem dan contact op met uw patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Wie dat is, kunt u hier vinden. 

Uw keuze wordt bewaard, zodat we u passende informatie kunnen bieden.
U kunt uw keuze altijd aanpassen, klik daarvoor op de link rechtsonder.  

Hoe krijg ik een zorgmachtiging

Hoe krijg ik een zorgmachtiging?

Mensen uit uw omgeving maken zich zorgen over u. Zij kunnen een melding doen bij de gemeente. De gemeente kan dan onderzoeken of u (verplichte) zorg nodig heeft. Dat heet een verkennend onderzoek. Denkt de gemeente dat u verplichte zorg nodig heeft en een zorgmachtiging nodig is, dan zullen ze een verzoek indienen bij de officier van justitie om een aanvraag voor een zorgmachtiging voor te bereiden.

Uw zorgverlener, de geneesheer-directeur, de politie en/of een forensische zorgaanbieder kunnen ook meteen aan de officier van justitie vragen of hij een zorgmachtiging wil voor bereiden.

Als de officier van justitie besluit om een zorgmachtiging voor te bereiden, dan wijst hij een geneesheer-directeur aan. Hij zorgt dan ook dat u een advocaat krijgt. De geneesheer-directeur moet verschillende mensen (o.a. u en uw advocaat) er over informeren dat er een zorgmachtiging is aangevraagd. Ook moet hij een zorgverantwoordelijke aanwijzen. Hierna worden er verschillende documenten opgesteld:


Verzoekschrift voor een zorgmachtiging

De geneesheer-directeur verzamelt alle documenten (o.a. zorgplan, zorgkaart en medische verklaring). Ook voegt hij de zelfbindingsverklaring toe, als u die heeft. Hij geeft deze stukken door aan de officier van justitie. Daarbij geeft hij o.a. ook aan of de verplichte zorg die in het zorgplan staat, voldoet aan de (uitgangspunten van) de wet.

De officier van justitie beslist hierna of hij wel of geen zorgmachtiging aan de rechter gaat vragen. Vindt hij een zorgmachtiging nodig, dan schrijft hij samen met de geneesheer-directeur een verzoekschrift aan de rechter. De officier van justitie moet dit binnen 4 tot 6 weken doen nadat de geneesheer-directeur u heeft laten weten dat er een zorgmachtiging voor u wordt voorbereid.

In het verzoekschrift aan de rechter staat onder andere waarom de geneesheer-directeur en de officier van justitie een zorgmachtiging nodig vinden en welke verplichte zorg nodig is om het gevaar te stoppen. Bij het verzoekschrift wordt allerlei informatie toegevoegd, zoals het zorgplan, de zorgkaart, en een eventuele zelfbindingsverklaring.

Wilt u advies en bijstand? Neem dan contact op met uw pvp.
Weet u niet wie uw pvp is, zoek dat dan hier op of neem contact op met de Helpdesk 0900 - 444 8888 (normaal tarief)

 

PRINT DEZE INFORMATIE