De pvp en Corona-maatregelen

Ook in deze tijd is uw pvp gewoon bereikbaar, maar wellicht minder vaak in de instelling aanwezig. U kunt uw pvp bellen, mailen of een whatsapp/signal bericht sturen.

Wvggz of Bopz?

Vanaf 1 januari 2020 wordt de verplichte zorg in de ggz geregeld door de Wet verplichte ggz (Wvggz).
Het kan zijn dat voor u nog de oude Bopz wetgeving geldt, wanneer u voor 1 januari 2020 verplichte zorg opgelegd hebt gekregen  .

U kunt door gebruik te maken van de link rechtsonder, kiezen tussen informatie over uw rechten onder de Bopz of onder de Wvggz.

Bent u na 1 januari 2020 vrijwillig opgenomen in een ggz-instelling, heeft u te maken met verplichte zorg of wordt er voor u een Zorgmachtiging of Crisismaatregel aangevraagd? Kies dan voor de optie Wvggz.  
Staat de informatie die u zoekt er niet bij, neem dan contact op met uw patiëntenvertrouwenspersoon (pvp).

Uw keuze wordt bewaard, zodat we u de passende informatie kunnen bieden.
U kunt uw keuze altijd aanpassen, klik daarvoor op de link rechtsonder. 

Vrijwillig opgenomen

Een behandeling in de ggz kan op verschillende manieren gebeuren. U kunt bijvoorbeeld thuis wonen en gaat naar de ggz-instelling voor behandeling. 

Soms is een opname in de instelling nodig. U volgt dan therapie in de instelling en slaapt daar ook.

Hier leest u meer over zo’n opname.

Tijdens een vrijwillige opname heeft u rechten.

Hier leest u hoe een wanneer een vrijwillige opname omgezet kan worden in een gedwongen opname.

Heeft u vragen over uw medicijnen tijdens een vrijwillige opname, kijk dan hier.

Wilt u met verlof of ontslag tijdens een vrijwillige opname?

  
PRINT DEZE INFORMATIE