De pvp en Corona-maatregelen

Ook in deze tijd is uw pvp gewoon bereikbaar, maar wellicht minder vaak in de instelling aanwezig. U kunt uw pvp bellen, mailen of een whatsapp/signal bericht sturen.

Wvggz of Bopz?

Vanaf 1 januari 2020 wordt de verplichte zorg in de ggz geregeld door de Wet verplichte ggz (Wvggz).
Het kan zijn dat voor u nog de oude Bopz wetgeving geldt, wanneer u voor 1 januari 2020 verplichte zorg opgelegd hebt gekregen  .

U kunt door gebruik te maken van de link rechtsonder, kiezen tussen informatie over uw rechten onder de Bopz of onder de Wvggz.

Bent u na 1 januari 2020 vrijwillig opgenomen in een ggz-instelling, heeft u te maken met verplichte zorg of wordt er voor u een Zorgmachtiging of Crisismaatregel aangevraagd? Kies dan voor de optie Wvggz.  
Staat de informatie die u zoekt er niet bij, neem dan contact op met uw patiƫntenvertrouwenspersoon (pvp).

Uw keuze wordt bewaard, zodat we u de passende informatie kunnen bieden.
U kunt uw keuze altijd aanpassen, klik daarvoor op de link rechtsonder. 

Gedwongen opgenomen

Een gedwongen opname betekent dat u verplicht wordt opgenomen in een ggz-instelling. U mag dan alleen met toestemming van een hulpverlener de instelling verlaten. Niemand wil tegen zijn zin in een ggz instelling terechtkomen. Dat kan in Nederland ook niet zomaar gebeuren. U kunt alleen gedwongen worden opgenomen als het echt niet anders kan.

Over een gedwongen opname beslist de burgemeester of de rechter. Zij nemen een maatregel: de burgemeester geeft een inbewaringstelling (ibs) af en de rechter een rechterlijke machtiging (rm).

Ook tijdens een gedwongen opname heeft u bepaalde rechten.

Tijdens een gedwongen opname kunt u ook gedwongen behandeld worden.

Heeft u vragen over uw medicijnen tijdens een gedwongen opname kijk dan hier.

Ook als u gedwongen opgenomen bent kunt u een verzoek indienen om met verlof te gaan.

Wanneer moet de geneesheer-directeur ontslag verlenen?
 

 


  PRINT DEZE INFORMATIE