Veelgestelde vragen

Ik wil bij jullie werken. Zijn er vacatures?

Wij zijn op meerdere momenten per jaar op zoek naar collega's in diverse regio's.
Denk jij dat je geschikt zou zijn als 

Patiëntenvertrouwenspersoon ggz (32 uur)

Lees dan vooral verder. We komen graag met jou in contact. 
 
Pal achter je cliënt en diens vraag of klacht staan, dat past bij jou. Wil jij werken in een zeer zelfstandige rol in een kleine organisatie die volop in beweging is en waar kwaliteit telt? Stichting PVP, patiëntenvertrouwenspersonen in de ggz heeft op meerdere momenten per jaar ruimte voor collega’s in diverse regio’s en komt graag met jou in gesprek. De patiëntenvertrouwenspersonen van de Stichting PVP ondersteunen cliënten in de ggz bij vragen of klachten over verplichte zorg. De functie van de pvp is verankerd in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).
 
Wie zijn wij?
De Stichting PVP heeft ongeveer 60 patiëntenvertrouwenspersonen (pvp’en) in dienst met hart voor de rechtsbescherming van cliënten. Zij zijn werkzaam binnen ggz-instellingen in heel Nederland en geven advies en bijstand aan ggz-cliënten over hun rechten en het realiseren en handhaven ervan.  Het landelijk bureau van de Stichting PVP in Utrecht ondersteunt met zo’n 20 medewerkers de pvp’en met scholing, communicatie en juridisch advies. Samen met deze collega’s zorgt de manager pvp ervoor dat de pvp’en hun werk goed kunnen doen met oog voor de omgeving waarin zij dat doen. Nieuwe pvp’en worden intern opgeleid met een eenjarige opleiding op post-hbo-niveau.
 
Wat ga je doen?
Als pvp verleen je bijstand aan ggz-cliënten bij het handhaven van hun rechten. Je ondersteunt hen bij vragen en klachten die samenhangen met verplichte zorg, opname, verpleging, behandeling of bejegening door de zorgaanbieder. Met jouw serieuze aanpak van elke vraag of klacht behartig je de belangen van de cliënt zoals de cliënt die zelf ziet. Dat maakt jou een baken in een voor de cliënt vaak onoverzichtelijke situatie. Je bent geen hulpverlener, maar een partijdig ondersteuner die zich onafhankelijk opstelt van de zorgaanbieder. Onbevooroordeeld luisteren, meedenken en er zijn voor de cliënt, dat kenmerkt de rol van pvp. Een meerwaarde van jouw inzet kan al zijn dat een cliënt zich gehoord en gesteund voelt. Dit doe je nog meer:

 • Informeren van individuele cliënten of cliëntengroepen over hun rechtspositie en actief delen van jouw kennis over de taak van de pvp met medewerkers van de zorgaanbieder.
 • Signaleren van tekortkomingen in de structuur en het functioneren van de organisatie van de zorgaanbieder, voor zover deze aan de rechten van cliënten afbreuk doen.
 • Mogelijk inzet op de Helpdesk in Utrecht waarbij je cliënten telefonisch te woord staat en verder op weg helpt.
 
Wat vragen wij van jou?
Een stevige dosis zelfreflectie en sterk analytisch vermogen! Het past jou als een jas om alleen te werken en je eigen werk op te halen. Tegelijkertijd werk je graag en goed samen met collega’s in de regio. Verder:
 • beschik je over een afgeronde opleiding op hbo- of wo-niveau;
 • heb je relevante werkervaring, bijvoorbeeld binnen de zorg of in de juridische of zakelijke dienstverlening;
 • bewaak je jouw onafhankelijkheid ten opzichte van de zorgaanbieder te allen tijde;
 • beschik je over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • heb je een rijbewijs en de beschikking over een auto;
 • kun je een geldige VOG laten zien.
 
 
Wat bieden wij jou?
Allereerst een interne en op maat gemaakte opleiding tot pvp van één jaar. Zodra je bij ons aan de slag gaat, begin je hiermee. De opleiding is een combinatie van praktijk (±75%) en theorie (±25%). Gedurende de opleiding werk je op locatie en onder supervisie van een ervaren pvp. Tijdens deze opleiding ben je bij de Stichting PVP in dienst op basis van een tijdelijke overeenkomst voor 13 maanden en ben je als pvp-in-opleiding ingeschaald in cao ggz FWG 50 (maximaal € 3.902,00 bij 36 uur). Na 13 maanden vindt - bij goed functioneren - inschaling plaats als pvp in FWG 55. Rond je de juridische toets en eindassessment positief af en zijn we enthousiast over jouw functioneren in de praktijk, dan verlengen we het dienstverband na 13 maanden met veel plezier voor onbepaalde tijd. En verder:
 • is er de mogelijkheid om parttime te werken (32 uur);
 • ben je veel fysiek op locatie; maar kun je verslaglegging ook prima thuis doen;
 • is er een goede reiskostenvergoeding van €0,29/km voor woon-werkverkeer en € 0,39/km voor dienstreizen;
 • heb je regie over je eigen agenda en kun je vaak voor en na de files rijden;
 • zijn de overige arbeidsvoorwaarden conform de cao ggz.
   
 
Ben je overtuigd dat deze baan bij jou past en wil je direct solliciteren?
Stuur dan jouw actuele CV en motivatie naar Karin Hamstra  via k.hamstra@pvp.nl. Wij vertellen je graag meer over de stichting en de functie van pvp in een persoonlijk gesprek.
 
Heb je nog vragen of wil je meer informatie?
Bel dan gerust met Karin via 06-82293087.
 

Wat is een pvp en hoe kom ik in contact?

De afkorting pvp staat voor patiëntenvertrouwenspersoon. 
Verblijft u in een ggz-instelling? Krijgt u verplichte zorg thuis of denkt men er over na u verplichte zorg op te leggen? Dan hebt u recht op advies en bijstand van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp).
U kunt hier lezen welke cliënten terecht kunnen bij de pvp.

U kunt bij een pvp terecht met vragen en klachten over de zorgverlening. Bijvoorbeeld over de manier waarop men met u omgaat, over dwang of vrijheidsbeperking. De pvp kan u ook adviseren als er voor u een zorgmachtiging of crisismaatregel wordt aangevraagd. De pvp kan u ook ondersteunen als u een klacht voor wil leggen aan de klachtencommissie. Volwassenen, jongeren en kinderen kunnen terecht bij de pvp.

De pvp is niet in dienst van de ggz-instelling waar u behandeld wordt, maar van de onafhankelijke Stichting PVP. De pvp behartigt uw belangen zoals u die zelf ziet, en samen spreekt u af wat hij voor u zal doen. De ondersteuning van de pvp is gratis.

De pvp werkt volgens gedragsregels. In deze regels staat wat u mag verwachten van de pvp. De pvp gaat zorgvuldig om met uw privacy. Hier leest u meer over hoe de pvp met uw privacy omgaat.

Bent u ontevreden over de ondersteuning van de pvp? Kijk dan hier wat u kunt doen.

Wie is mijn pvp?
Wanneer u bent opgenomen kunt u op de posters op de afdeling zien wie uw pvp is en op welk telefoonnumer of emailadres de pvp te bereiken is. Ook de zorgverleners kunnen u vertellen bij wie u terecht kan en hoe u in contact komt.

Kunt u geen contactgegevens vinden of wordt u vanuit huis verplicht behandeld? 
Bel dan met de helpdesk 0900- 444 8888.


Familievertrouwenspersoon
Bent u een familielid of naaste van een cliënt die te maken heeft of kan krijgen met verplichte zorg, en heeft u vragen en klachten over de ggz? Dan verwijzen we u graag naar de familievertrouwenspersoon.
Bent u een familielid of naaste van een ggz cliënt die vrijwillig, ambulante zorg ontvangt, dan verwijzen wij u graag naar Naasten in Kracht 

Wanneer heb ik recht op ondersteuning door een pvp?

U kunt bij een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) terecht als u

 • te maken krijgt (of heeft gehad) met verplichte zorg. Dat kan verplichte zorg in een ggz-      instelling zijn, maar ook verplichte zorg die u thuis of ergens anders (ambulant) krijgt;
 • vrijwillig bent opgenomen in een ggz-instelling;
 • thuis vrijwillige zorg krijgt, maar te maken krijgt met drang of mogelijke dwang.

Bij drang of mogelijke dwang kunt u denken aan bijvoorbeeld de volgende situaties:

wanneer er geen verplichte zorg wordt verleend, maar de behandelaar zegt dat hij daar wel over nadenkt. Of wanneer u onder druk gezet wordt om bepaalde zaken te doen of te laten, omdat er anders verplichte zorg voor u wordt aangevraagd.

De pvp biedt geen advies en bijstand wanneer u op een andere plek, bijvoorbeeld thuis (of een beschermende woonvorm) vrijwillige zorg ontvangt en er géén sprake is van drang of mogelijke dwang. U kunt dan contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de ggz-instelling.

Hier kunt een schema bekijken bij wie u welke klacht kunt indienen. 
 

Heb ik rechten bij verplichte zorg?

Ja.
Wordt u in een psychiatrisch ziekenhuis of ggz-instelling opgenomen, dan is dat meestal een ingrijpende gebeurtenis. Vaak voelt u zich als het ware ‘overgeleverd’ aan de instelling. Daarom is het goed om te weten dat u rechten hebt.

Die rechten staan in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (Wgbo) en in de Wet verplichte ggz (Wvggz).

In de Wgbo staan algemene patiëntenrechten en in de Wvggz staat welke rechten mogen worden beperkt als u verplichte zorg krijgt.

 

Wanneer mag verplichte zorg worden toegepast?

Verplichte zorg mag gegeven worden als er sprake is van gevaar. Dat gevaar moet te maken hebben met een psychische aandoening. U bent bijvoorbeeld agressief doordat u stemmen hoort. Of u verwaarloost zichzelf doordat u een psychose heeft.

Bij acuut gevaar kan er een crisismaatregel worden aangevraagd. Als er minder spoed is, dan wordt er een zorgmachtiging aangevraagd. De crisismaatregel is een beslissing van de burgemeester. De rechter kan de crisismaatregel verlengen.
De zorgmachtiging is een beslissing van de rechter.

In de crisismaatregel en in de zorgmachtiging staat welke verplichte zorg u gegeven mag worden.  U mag bijvoorbeeld gedwongen behandeld worden of onder dwang opgenomen worden. 

Hoe dien ik een klacht in?

Een klacht betekent dat u ergens ontevreden over bent. Dingen zijn niet gegaan zoals u verwacht had. Een klacht kan overal over gaan, bijvoorbeeld over de gang van zaken bij een overplaatsing, over de bejegening door het personeel of over het eten. U kunt ook een klacht hebben over een gedwongen ontslag of over de omgang met uw medische gegevens.

U kunt aan degene waarover u een klacht hebt uw klacht vertellen. Een gesprek met die persoon is meestal de snelste manier om tot een oplossing te komen.

Helpt een gesprek niet, dan kunt u het hogerop zoeken. U gaat met uw klacht bijvoorbeeld naar het afdelingshoofd, de manager of de directie. U kunt daarvoor een voorbeeldbrief gebruiken.

U kunt in dit schema zien of en bij wie u een klacht kunt indienen. 

De pvp kan u ondersteunen bij het indienen van een klacht. Lees hier meer.
Of bekijk hoe de pvp kan helpen.

Bent u ontevreden over de ondersteuning van een pvp? Kijk dan hier wat u kunt doen.

PRINT DEZE INFORMATIE