Wanneer heb ik recht op ondersteuning door een pvp?

U kunt bij een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) terecht als u
  • te maken krijgt (of heeft gehad) met verplichte zorg. Dat kan verplichte zorg in een ggz-      instelling zijn, maar ook verplichte zorg die u thuis of ergens anders (ambulant) krijgt;
  • vrijwillig bent opgenomen in een ggz-instelling;
  • thuis vrijwillige zorg krijgt, maar te maken krijgt met drang of mogelijke dwang.

Bij drang of mogelijke dwang kunt u denken aan bijvoorbeeld de volgende situaties:

wanneer er geen verplichte zorg wordt verleend, maar de behandelaar zegt dat hij daar wel over nadenkt. Of wanneer u onder druk gezet wordt om bepaalde zaken te doen of te laten, omdat er anders verplichte zorg voor u wordt aangevraagd.

De pvp biedt geen advies en bijstand wanneer u op een andere plek, bijvoorbeeld thuis (of een beschermende woonvorm) vrijwillige zorg ontvangt en er géén sprake is van drang of mogelijke dwang. U kunt dan contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de ggz-instelling.

Hier kunt een schema bekijken bij wie u welke klacht kunt indienen. 
  PRINT DEZE INFORMATIE