Wat is een pvp en hoe kom ik in contact?

De afkorting pvp staat voor patiëntenvertrouwenspersoon. 
Verblijft u in een ggz-instelling? Krijgt u verplichte zorg thuis of denkt men er over na u verplichte zorg op te leggen? Dan hebt u recht op advies en bijstand van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp).
U kunt hier lezen welke cliënten terecht kunnen bij de pvp.

U kunt bij een pvp terecht met vragen en klachten over de zorgverlening. Bijvoorbeeld over de manier waarop men met u omgaat, over dwang of vrijheidsbeperking. De pvp kan u ook adviseren als er voor u een zorgmachtiging of crisismaatregel wordt aangevraagd. De pvp kan u ook ondersteunen als u een klacht voor wil leggen aan de klachtencommissie. Volwassenen, jongeren en kinderen kunnen terecht bij de pvp.

De pvp is niet in dienst van de ggz-instelling waar u behandeld wordt, maar van de onafhankelijke Stichting PVP. De pvp behartigt uw belangen zoals u die zelf ziet, en samen spreekt u af wat hij voor u zal doen. De ondersteuning van de pvp is gratis.

De pvp werkt volgens gedragsregels. In deze regels staat wat u mag verwachten van de pvp. De pvp gaat zorgvuldig om met uw privacy. Hier leest u meer over hoe de pvp met uw privacy omgaat.

Bent u ontevreden over de ondersteuning van de pvp? Kijk dan hier wat u kunt doen.

Wie is mijn pvp?
Wanneer u bent opgenomen kunt u op de posters op de afdeling zien wie uw pvp is en op welk telefoonnumer of emailadres de pvp te bereiken is. Ook de zorgverleners kunnen u vertellen bij wie u terecht kan en hoe u in contact komt.

Kunt u geen contactgegevens vinden of wordt u vanuit huis verplicht behandeld? 
Bel dan met de helpdesk 0900- 444 8888.


Familievertrouwenspersoon
Bent u een familielid of naaste van een cliënt die te maken heeft of kan krijgen met verplichte zorg, en heeft u vragen en klachten over de ggz? Dan verwijzen we u graag naar de familievertrouwenspersoon.
Bent u een familielid of naaste van een ggz cliënt die vrijwillig, ambulante zorg ontvangt, dan verwijzen wij u graag naar Naasten in Kracht  PRINT DEZE INFORMATIE