Ik heb een klacht

Een klacht betekent dat je ergens ontevreden over bent. Misschien vind je de huisregels betuttelend, of je vindt dat je te weinig privacy hebt. Of de groepsleiding doet vervelend tegen je.

Vaak helpt een gesprek met de begeleiders of hulpverleners, of je schrijft een briefje over wat je dwars zit. Dat kun je samen met de patiĆ«ntenvertrouwenspersoon doen.

Je kunt ook een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van de instelling, ook daar kan de pvp je bij helpen.

De pvp luistert naar je en neemt je serieus en kijkt samen met jou wat je het beste kunt doen. De pvp staat aan jouw kant en werkt niet voor de groepsleiding of de dokter maar voor jou. Hij vertelt niets over jou aan anderen. Hij vertelt alleen iets door als jij dat wilt.


Ik ben niet tevreden over de ondersteuning van de pvp

Ook klagen over de pvp is mogelijk, kijk hier hoe dat werkt.

  PRINT DEZE INFORMATIE