Ik heb een klacht


Een klacht betekent dat u ergens ontevreden over bent.

Dingen zijn niet gegaan zoals u verwacht had. Een klacht kan overal over gaan, bijvoorbeeld over de gang van zaken bij een overplaatsing, over de bejegening door het personeel of over het eten. Meestal lost u uw klacht het snelst op door het aan degene waarover u een klacht hebt uw klacht te vertellen.

Helpt een gesprek niet, dan kunt u het hogerop zoeken. U gaat met uw klacht bijvoorbeeld naar het afdelingshoofd, de manager of de directie. U kunt daarvoor een voorbeeldbrief gebruiken.

U kunt uw klacht ook voorleggen aan de klachtenfunctionaris van de instelling, op de website van de instelling waar u wordt behandeld staat hoe u dat doet. 

U kunt uw pvp vragen u daarbij te ondersteunen.
 

Ik ben niet tevreden over de ondersteuning van de pvp

Ook klagen over de pvp is mogelijk, kijk hier hoe dat werkt. PRINT DEZE INFORMATIE