De pvp en Corona-maatregelen

Ook in deze tijd is uw pvp gewoon bereikbaar, maar wellicht minder vaak in de instelling aanwezig. U kunt uw pvp bellen, mailen of een whatsapp/signal bericht sturen.

Wvggz of Bopz?

Vanaf 1 januari 2020 wordt de verplichte zorg in de ggz geregeld door de Wet verplichte ggz (Wvggz).
Het kan zijn dat voor u nog de oude Bopz wetgeving geldt, wanneer u voor 1 januari 2020 verplichte zorg opgelegd hebt gekregen  .

U kunt door gebruik te maken van de link rechtsonder, kiezen tussen informatie over uw rechten onder de Bopz of onder de Wvggz.

Bent u na 1 januari 2020 vrijwillig opgenomen in een ggz-instelling, heeft u te maken met verplichte zorg of wordt er voor u een Zorgmachtiging of Crisismaatregel aangevraagd? Kies dan voor de optie Wvggz.  
Staat de informatie die u zoekt er niet bij, neem dan contact op met uw patiëntenvertrouwenspersoon (pvp).

Uw keuze wordt bewaard, zodat we u de passende informatie kunnen bieden.
U kunt uw keuze altijd aanpassen, klik daarvoor op de link rechtsonder. 

Minder informatie

Ik heb nu psychische hulp nodig

Een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp)  is geen hulpverlener, wij kunnen u geen psychische hulp bieden.

Hebt u nu meteen psychische hulp nodig? Bel uw huisarts of diens vervanger. Hij kan u doorverwijzen naar de crisisdienst.

Telefonische hulplijnen
 • Sensoor (0900-0767): voor als u problemen hebt, u eenzaam voelt of uw hart wilt luchten. De lijn wordt bemenst door getrainde vrijwilligers. U kunt ook mailen of chatten. Sensoor is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 
 • Stichting Korrelatie (0900-1450): voor hulp bij psychische en sociale problemen. Deze organisatie werkt met professionele hulpverleners, zoals maatschappelijk werkers, psychologen en pedagogen.
 • Depressielijn (0900 - 6120909): voor vragen over psychische problemen en de geestelijke gezondheidszorg. U kunt hier praten met ervaringsdeskundigen.
 • Meld je zorg (0900-0401208): voor vragen en zorgen over de GGZ. Ook hier krijgt u een ervaringsdeskundige aan de lijn.
 • Mikado Helpdesk voor mensen uit niet-Nederlandse culturen die in Nederland wonen en vragen hebben over zorg.
 • 113 online  (0900-1130113): eerste hulp bij levenspijn, 24 uur per dag. Voor mensen die denken aan zelfmoord.
 • Alcohol Infolijn (0900-1995).
 • Drugs Infolijn (0900-1995).
 • Gamen Infolijn (0900 - 1995) 
 • Kindertelefoon (0800-0432).
 • Gripopjedip.nl (voor jongeren met depressieve klachten).
 • Pratenonline.nl (voor jongeren van 12 tot 20 jaar).

Familieleden en directbetrokkenen verwijzen wij graag door naar de Familievertrouwenspersoon.

 

PRINT DEZE INFORMATIE