Ik wil een andere behandelaar

Wijziging zorgaanbieder


Als u een andere behandelaar wilt, op een andere locatie of in een andere instelling behandelt wilt worden kunt u dit met uw zorgverlener bespreken.

U kunt ook zelf een brief sturen met dit verzoek naar de geneesheer-directeur. De geneesheer-directeur moet hier schriftelijk op reageren en hierbij uitleg geven over zijn beslissing.

Als u het niet eens bent met deze beslissing kunt u hiertegen een klacht indienen.

U kunt de pvp vragen u hierbij te ondersteunen.  PRINT DEZE INFORMATIE