De pvp en Corona-maatregelen

Ook in deze tijd is uw pvp gewoon bereikbaar, maar wellicht minder vaak in de instelling aanwezig.
U kunt uw pvp bellen, mailen of een whats-app/signal bericht sturen

Minder informatie

RM bij behandeling vanuit huis

Een rm (rechterlijke machtiging) is een beslissing van de rechter om u gedwongen te laten opnemen in een ggz-instelling als men vindt dat een behandeling vanuit huis niet langer verantwoord is.
Een rm is geen spoedprocedure zoals de ibs. Een rm wordt aangevraagd als er minder haast is bij een gedwongen opname. Een rechterlijke machtiging heet ook wel een 'voorlopige machtiging'.


Hoe krijg ik een rm?


U wordt vanuit huis behandeld voor een psychiatrische ziekte en mensen uit uw omgeving vinden dat u moet worden opgenomen voor uw eigen veiligheid of voor de veiligheid van anderen. Maar u wilt zelf niet opgenomen worden. Zij kunnen dan een rm voor u aanvragen.

Voorbeeld: U bent psychotisch en bedreigt uw moeder. Kort geleden heeft u onder invloed van een psychose haar aangevallen. Men is bang dat u dat vaker zal gaan doen.

Voorbeeld: U bent manisch-depressief en maakt de laatste tijd zo'n puinhoop van uw leven dat u zonder een opname in het ziekenhuis 'sociaal en maatschappelijk te gronde dreigt te gaan'.

Voor een rm moet er een recente geneeskundige verklaring zijn.  Een onafhankelijke psychiater stelt deze verklaring op. Dat is een psychiater bij wie u de laatste tijd niet onder behandeling was. De psychiater onderzoekt u en beantwoordt de volgende vragen:

• Is er sprake van gevaar?
• Wordt het gevaar veroorzaakt door een psychische stoornis?
• Is een opname in een ziekenhuis de enige mogelijkheid om het gevaar af te wenden?

Als de psychiater deze drie vragen allemaal met JA beantwoordt en als duidelijk is dat u niet vrijwillig opgenomen wilt worden, stelt hij een geneeskundige verklaring op. Die verklaring gaat samen met het verzoek om een rm naar de officier van justitie. De officier stuurt de papieren door naar de rechter, tenzij hij de rm niet nodig vindt.
 

Krijg ik een advocaat toegewezen?

Ja.

Via de Raad voor Rechtsbijstand krijgt u een advocaat toegewezen. De advocaat is aanwezig als de rechter u komt horen. De advocaat zoekt u van te voren op om alles te bespreken. De bijstand van de advocaat is gratis.
 

Wat is de rol van de rechter bij een rm?


De rechter roept u op voor een hoorzitting. De rechter hoeft u niet in de rechtszaal te horen. Hij kan ook naar u toe komen, bijvoorbeeld naar  bij u thuis. Tijdens de hoorzitting schrijft een griffier op wat er wordt gezegd. Uw advocaat is er dan ook bij.  De rechter kan de volgende personen oproepen om bij de hoorzitting aanwezig te zijn:
• degene die de rm heeft aangevraagd;
• de psychiater die de geneeskundige verklaring opstelde;
• uw behandelaar;
• uw partner.

De rechter kan ook nog getuigen en deskundigen oproepen. U kunt de rechter daar ook om vragen. Een deskundige kan een onafhankelijke psychiater zijn die zijn mening zal geven over de rm. Dit onderzoek heet een 'contra-expertise'.  De rechter stelt zichzelf dezelfde drie vragen als de psychiater (meer lezen). Hij geeft een rm af als hij de drie vragen met JA beantwoordt en vaststelt dat u niet vrijwillig opgenomen wilt worden. De rechter beslist zo snel mogelijk.

Wie weet van mijn rm?

U krijgt een kopie van de rm. Verder krijgen de volgende personen/instellingen een kopie: het ziekenhuis, uw advocaat, uw partner, degene die de rm heeft aangevraagd, de wettelijke vertegenwoordiger, de huisarts, uw vorige behandelaar, de officier van justitie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
 

Hoe lang duurt een rm?

De rm duurt maximaal een half jaar maar kan ook voor kortere tijd worden afgegeven. Deze rm wordt de voorlopige rm genoemd. Is de periode van deze rm voorbij, dan kan de rechter de rm steeds met maximaal een jaar verlengen. Een verlenging heet officieel een 'rechterlijke machtiging tot voortgezet verblijf'. Hebt u vijf jaar achterelkaar een rm gehad, dan mag de rechter de rm steeds met maximaal twee jaar verlengen.
 

Wat gebeurt er als een rm afloopt?


Als de rm ten einde loopt en het gaat beter met u, zijn er twee mogelijkheden:
A. Er gebeurt verder niets. De rm loopt gewoon af: u mag de instelling verlaten. 
Misschien wilt u de opname vrijwillig voortzetten. Dat kan als uw behandelaar dat ook nodig vindt;

B. De behandelaar vindt het nog niet verantwoord dat u naar huis gaat. De instelling kan dan een verlenging van de rm aanvragen.

    
Hoe krijg ik een verlenging van een rm?

De procedure is vrijwel dezelfde als bij de eerste (voorlopige) rm. Gewoonlijk stelt de geneesheer-directeur ongeveer zes weken voordat uw rm afloopt een geneeskundige verklaring op. Is de geneesheer-directeur bij uw behandeling betrokken (geweest), dan laat hij de geneeskundige verklaring opstellen door een onafhankelijke psychiater. Die verklaring stuurt hij naar de officier van justitie. Ook stuurt hij een kopie van uw behandelingsplan, een verslag van uw geestelijke en lichamelijke toestand en het verloop van uw behandeling naar de officier. De officier schakelt vervolgens de rechter in. Die beslist binnen vier weken over een verlenging. 

Stuurt de officier de papieren naar de rechter voordat uw lopende rm is afgelopen, dan duurt uw onvrijwillig verblijf voort totdat de rechter een beslissing heeft genomen over de verlenging. Dit betekent dat uw gedwongen opname in het ziekenhuis door blijft gaan, totdat de rechter de rm-beoordeling heeft gedaan. Het kan ook voorkomen dat u pas na afloop van de oude rm met een verlengingsprocedure wordt geconfronteerd. In dat geval verblijft u in de tussenliggende periode op vrijwillige basis in het ziekenhuis.
 

Kan ik een rm krijgen op eigen verzoek?

Dat u voor uzelf een rm kunt aanvragen lijkt wellicht wat vreemd omdat het over een gedwongen opname gaat. Maar het kan wel. U vraagt dan zelf aan de officier van justitie om een gedwongen opname. Een rm op eigen verzoek is bedoeld als u van zichzelf weet dat de motivatie tijdens een vrijwillige opname verdwijnt. Met een rm op eigen verzoek mag men u tegen uw zin vasthouden, als u het ziekenhuis wilt verlaten. Voor een rm op eigen verzoek moet er sprake zijn van een psychische stoornis en van gevaar. Ook moet de opname de enige mogelijkheid zijn om het gevaar af te wenden.

Voorbeeld: U bent verslaafd en wilt opgenomen worden om af te kicken. U weet vooraf dat u het tijdens de opname zó moeilijk zult hebben dat u weg wilt. Maar u weet ook dat u achteraf spijt krijgt als u weggegaan bent. Een rm op eigen verzoek verhindert dan dat u vertrekt.
 

Hoe vraag ik een rm op eigen verzoek aan?

Samen met de psychiater van de insteling waar u behandeld wilt worden, stelt u een behandelingsplan op. Dit behandelingsplan stuurt u samen met een geneeskundige verklaring van de psychiater naar de officier van justitie. U schrijft aan de officier dat u een rm wilt en vermeldt in welke psychiatrische instellingu gedwongen wilt verblijven. De geneeskundige verklaring die u naar de officier stuurt, mag niet ouder dan 7 dagen zijn. Ook uw mentor of curator kan - met uw toestemming - een rm voor u aanvragen.
 

Hoe lang duurt een rm op eigen verzoek?

Een rm op eigen verzoek duurt minstens zes maanden en hoogstens een jaar. Een rm op eigen verzoek kent geen verlenging. Vindt uw behandelaar dat ook nodig, dan kunt u daarna wel vrijwillig in de instelling blijven. De behandelaar kan ook een voorlopige machtiging aanvragen.
  PRINT DEZE INFORMATIE