Belangrijk bericht i.v.m. het Corona-virus
 

Vanwege de officiële richtlijnen rondom het Corona-virus kan het zijn dat de pvp minder aanwezig is in de ggz-instellingen.
U kunt uw pvp het best telefonisch of per e-mail bereiken. Wij proberen onze dienstverlening zo goed mogelijk in stand te houden.


Meer nieuws leest u op de pagina actueel.


Vanaf 1 januari 2020 wordt verplichte zorg in de ggz geregeld via de Wet verplichte ggz, deze vervangt de Wet Bopz. 

 

Let op! Heeft u voor 1 januari 2020 een Rechterlijke Machtiging (RM) of een IBS opgelegd gekregen of was u vrijwillig opgenomen in een ggz-instelling en heeft u vragen over uw rechten of een klacht?  Gebruik dan de optie Bopz rechtsonder om meer te lezen over uw rechten onder de Bopz.  

Bent u na 1 januari 2020 vrijwillig opgenomen in een ggz-instelling, heeft u te maken met verplichte zorg of wordt er voor u een Zorgmachtiging of Crisismaatregel aangevraagd? Blijf dan op de huidige pagina voor informatie over uw rechten onder de Wvggz.  

De informatie op de Wvggz pagina's wordt in de loop van 2020 verder aangevuld. Staat de informatie die u zoekt er (nog) niet bij, neem dan contact op met uw patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Wie dat is, kunt u hier vinden. 

Uw keuze wordt bewaard, zodat we u passende informatie kunnen bieden.
U kunt uw keuze altijd aanpassen, klik daarvoor op de link rechtsonder.  

Wat kan ik zelf doen bij een crisismaatregel?

 

U kunt op verschillende momenten in de procedure vertellen wat u van de situatie vindt. U kunt vertellen wat er volgens u aan de hand is. Vindt u bijvoorbeeld zelf dat u zorg nodig hebt? Of dat er geen sprake is van gevaar?

U kunt dit vertellen aan de psychiater die u komt onderzoeken. Voor de aanvraag van een crisismaatregel, moet een psychiater een medische verklaring opstellen. De psychiater onderzoekt u, voor zover dat mogelijk is.

U kunt uw mening ook geven als de burgemeester (of zijn plaatsvervanger) u komt horen.

U heeft ook recht op een advocaat. De burgemeester moet dit binnen 24 uur nadat u een crisismaatregel heeft gekregen, regelen.
U kunt met uw advocaat bespreken wat u zou kunnen doen.

Heeft de burgemeester u een crisismaatregel opgelegd, dan kunt u daartegen in beroep gaan bij de rechter. U kunt dan nog wel verplichte zorg krijgen op grond van de crisismaatregel. De rechter toetst alleen achteraf of de burgemeester zich heeft gehouden aan de wet bij het afgegeven van de crisismaatregel. Uw advocaat kan u hierover meer vertellen.

 

PRINT DEZE INFORMATIE