De pvp en Corona-maatregelen

Ook in deze tijd is uw pvp gewoon bereikbaar, maar wellicht minder vaak in de instelling aanwezig. U kunt uw pvp bellen, mailen of een whatsapp/signal bericht sturen.

Wvggz of Bopz?

Vanaf 1 januari 2020 wordt de verplichte zorg in de ggz geregeld door de Wet verplichte ggz (Wvggz).
Het kan zijn dat voor u nog de oude Bopz wetgeving geldt, wanneer u voor 1 januari 2020 verplichte zorg opgelegd hebt gekregen  .

U kunt door gebruik te maken van de link rechtsonder, kiezen tussen informatie over uw rechten onder de Bopz of onder de Wvggz.

Bent u na 1 januari 2020 vrijwillig opgenomen in een ggz-instelling, heeft u te maken met verplichte zorg of wordt er voor u een Zorgmachtiging of Crisismaatregel aangevraagd? Kies dan voor de optie Wvggz.  
Staat de informatie die u zoekt er niet bij, neem dan contact op met uw patiëntenvertrouwenspersoon (pvp).

Uw keuze wordt bewaard, zodat we u de passende informatie kunnen bieden.
U kunt uw keuze altijd aanpassen, klik daarvoor op de link rechtsonder. 

Wat kan ik zelf doen bij een crisismaatregel?

PRINT DEZE INFORMATIE

 

U kunt op verschillende momenten in de procedure vertellen wat u van de situatie vindt. U kunt vertellen wat er volgens u aan de hand is. Vindt u bijvoorbeeld zelf dat u zorg nodig hebt? Of dat er geen sprake is van gevaar?

U kunt dit vertellen aan de psychiater die u komt onderzoeken. Voor de aanvraag van een crisismaatregel, moet een psychiater een medische verklaring opstellen. De psychiater onderzoekt u, voor zover dat mogelijk is.

U kunt uw mening ook geven als de burgemeester (of zijn plaatsvervanger) u komt horen.

U heeft ook recht op een advocaat. De burgemeester moet dit binnen 24 uur nadat u een crisismaatregel heeft gekregen, regelen.
U kunt met uw advocaat bespreken wat u zou kunnen doen.

Heeft de burgemeester u een crisismaatregel opgelegd, dan kunt u daartegen in beroep gaan bij de rechter. U kunt dan nog wel verplichte zorg krijgen op grond van de crisismaatregel. De rechter toetst alleen achteraf of de burgemeester zich heeft gehouden aan de wet bij het afgegeven van de crisismaatregel. Uw advocaat kan u hierover meer vertellen.