De pvp en Corona-maatregelen

Ook in deze tijd is uw pvp gewoon bereikbaar, maar wellicht minder vaak in de instelling aanwezig. U kunt uw pvp bellen, mailen of een whatsapp/signal bericht sturen.

Wvggz of Bopz?

Vanaf 1 januari 2020 wordt de verplichte zorg in de ggz geregeld door de Wet verplichte ggz (Wvggz).
Het kan zijn dat voor u nog de oude Bopz wetgeving geldt, wanneer u voor 1 januari 2020 verplichte zorg opgelegd hebt gekregen  .

U kunt door gebruik te maken van de link rechtsonder, kiezen tussen informatie over uw rechten onder de Bopz of onder de Wvggz.

Bent u na 1 januari 2020 vrijwillig opgenomen in een ggz-instelling, heeft u te maken met verplichte zorg of wordt er voor u een Zorgmachtiging of Crisismaatregel aangevraagd? Kies dan voor de optie Wvggz.  
Staat de informatie die u zoekt er niet bij, neem dan contact op met uw patiëntenvertrouwenspersoon (pvp).

Uw keuze wordt bewaard, zodat we u de passende informatie kunnen bieden.
U kunt uw keuze altijd aanpassen, klik daarvoor op de link rechtsonder. 

Minder informatie

Hoe geef ik persoonsgegevens door?

 

Mailadres voor doorsturen Persoonsgegevens van betrokkene naar de Stichting PVP

Bent u een vertegenwoordiger van de gemeente of geneesheer-directeur van een GGZ-aanbieder en wilt u persoonsgegevens van de betrokkene, na diens toestemming, aan de Stichting PVP doorsturen, maak dan gebruik van persoonsgegevens@pvp.nl

De Stichting PVP neemt dan zsm contact op met de betrokkene.

Heeft u hier vragen over, dan kunt u deze stellen via 030- 27 18 353.


Wat staat er in de Wvggz over doorsturen van persoonsgegevens?


Persoonsgegevens doorgeven door geneesheer-directeur bij een zorgmachtiging
Artikel 5:4 lid 2b van de Wvggz bepaalt dat bij de voorbereiding van een zorgmachtiging de Geneesheer Directeur, de persoonsgegevens van betrokkene verstrekt aan de patiëntenvertrouwenspersoon, voor zover betrokkene daarmee instemt. De wet impliceert, dat de Geneesheer Directeur toestemming vraagt zodra hij is aangewezen door de officier.

Het doel daarvan is dat de pvp na ontvangst van de persoonsgegevens contact kan leggen met de betrokkene en deze kan informeren over de mogelijkheid tot advies en bijstand door een patiëntenvertrouwenspersoon.

De Stichting PVP ontvangt de persoonsgegevens van deze cliënten van de GD of GGZ-aanbieders via de veilige mail op het mailadres persoonsgegevens@pvp.nl.
De Stichting PVP maakt gebruik van Zorgmail als veilige e-mail leverancier.

Artikel 5:4 lid 2d bepaalt verder, dat de Geneesheer Directeur de betrokkene en de vertegenwoordiger schriftelijk informeert over de mogelijkheid van advies en bijstand aan betrokkene door een patiëntenvertrouwenspersoon.


Persoonsgegevens doorgeven door gemeenten bij een Crisismaatregel
Artikel 7:2 bepaalt dat de burgemeester in de crisismaatregel in elk geval de mogelijkheid van advies en bijstand door en pvp vermeld.

De burgemeester verstrekt daarnaast de persoonsgegevens van betrokkene aan de patiëntenvertrouwenspersoon, met als doel betrokkene te kunnen informeren over de mogelijkheid tot advies en bijstand door een patiëntenvertrouwenspersoon. De burgemeester verstrekt de persoonsgegevens alleen met uitdrukkelijke toestemming van betrokkene.

Gemeenten verzenden de persoonsgegevens van de cliënten met een crisismaatregel geautomatiseerd via het Khonraad systeem naar de Stichting PVP.


  PRINT DEZE INFORMATIE