Belangrijk bericht i.v.m. het Corona-virus
 

Vanwege de officiële richtlijnen rondom het Corona-virus kan het zijn dat de pvp minder aanwezig is in de ggz-instellingen.
U kunt uw pvp het best telefonisch of per e-mail bereiken. Wij proberen onze dienstverlening zo goed mogelijk in stand te houden.


Meer nieuws leest u op de pagina actueel.


Vanaf 1 januari 2020 wordt verplichte zorg in de ggz geregeld via de Wet verplichte ggz, deze vervangt de Wet Bopz. 

 

Let op! Heeft u voor 1 januari 2020 een Rechterlijke Machtiging (RM) of een IBS opgelegd gekregen of was u vrijwillig opgenomen in een ggz-instelling en heeft u vragen over uw rechten of een klacht?  Gebruik dan de optie Bopz rechtsonder om meer te lezen over uw rechten onder de Bopz.  

Bent u na 1 januari 2020 vrijwillig opgenomen in een ggz-instelling, heeft u te maken met verplichte zorg of wordt er voor u een Zorgmachtiging of Crisismaatregel aangevraagd? Blijf dan op de huidige pagina voor informatie over uw rechten onder de Wvggz.  

De informatie op de Wvggz pagina's wordt in de loop van 2020 verder aangevuld. Staat de informatie die u zoekt er (nog) niet bij, neem dan contact op met uw patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Wie dat is, kunt u hier vinden. 

Uw keuze wordt bewaard, zodat we u passende informatie kunnen bieden.
U kunt uw keuze altijd aanpassen, klik daarvoor op de link rechtsonder.  

Minder informatie

Hoe geef ik persoonsgegevens door?

 

Mailadres voor doorsturen Persoonsgegevens van betrokkene naar de Stichting PVP

Bent u een vertegenwoordiger van de gemeente of geneesheer-directeur van een GGZ-aanbieder en wilt u persoonsgegevens van de betrokkene, na diens toestemming, aan de Stichting PVP doorsturen, maak dan gebruik van persoonsgegevens@pvp.nl

De Stichting PVP neemt dan zsm contact op met de betrokkene.

Heeft u hier vragen over, dan kunt u deze stellen via 030- 27 18 353.


Wat staat er in de Wvggz over doorsturen van persoonsgegevens?


Persoonsgegevens doorgeven door geneesheer-directeur bij een zorgmachtiging
Artikel 5:4 lid 2b van de Wvggz bepaalt dat bij de voorbereiding van een zorgmachtiging de Geneesheer Directeur, de persoonsgegevens van betrokkene verstrekt aan de patiëntenvertrouwenspersoon, voor zover betrokkene daarmee instemt. De wet impliceert, dat de Geneesheer Directeur toestemming vraagt zodra hij is aangewezen door de officier.

Het doel daarvan is dat de pvp na ontvangst van de persoonsgegevens contact kan leggen met de betrokkene en deze kan informeren over de mogelijkheid tot advies en bijstand door een patiëntenvertrouwenspersoon.

De Stichting PVP ontvangt de persoonsgegevens van deze cliënten van de GD of GGZ-aanbieders via de veilige mail op het mailadres persoonsgegevens@pvp.nl.
De Stichting PVP maakt gebruik van Zorgmail als veilige e-mail leverancier.

Artikel 5:4 lid 2d bepaalt verder, dat de Geneesheer Directeur de betrokkene en de vertegenwoordiger schriftelijk informeert over de mogelijkheid van advies en bijstand aan betrokkene door een patiëntenvertrouwenspersoon.


Persoonsgegevens doorgeven door gemeenten bij een Crisismaatregel
Artikel 7:2 bepaalt dat de burgemeester in de crisismaatregel in elk geval de mogelijkheid van advies en bijstand door en pvp vermeld.

De burgemeester verstrekt daarnaast de persoonsgegevens van betrokkene aan de patiëntenvertrouwenspersoon, met als doel betrokkene te kunnen informeren over de mogelijkheid tot advies en bijstand door een patiëntenvertrouwenspersoon. De burgemeester verstrekt de persoonsgegevens alleen met uitdrukkelijke toestemming van betrokkene.

Gemeenten verzenden de persoonsgegevens van de cliënten met een crisismaatregel geautomatiseerd via het Khonraad systeem naar de Stichting PVP.


  PRINT DEZE INFORMATIE