Ik heb een klacht over een pvp

 

Wilt u een klacht indienen over de patiëntenvertrouwenspersoon?

De patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) probeert u zo goed mogelijk te helpen. Toch kunt u hier ontevreden over zijn.
Als dat zo is, dan horen we dat graag. Hieronder staat wat u kunt doen met een klacht over de pvp.

  • Klacht bespreken met de pvp

U kunt met uw pvp over uw klacht praten. De pvp is hiertoe altijd bereid. Samen kunt u dan zoeken naar een oplossing.

  • Klacht bespreken met de leidinggevende van uw pvp

U kunt uw klacht ook bespreken met de leidinggevende van uw pvp. De leidinggevende kan bemiddelen tussen u en de pvp. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Helpdesk PVP via  0900 444 8888 of  per mail via helpdesk@pvp.nl.

  • Klagen bij Klachtencommissie PVP

Vindt u dat de pvp zijn werk niet goed doet, dan kunt u uw klacht ook voorleggen aan de Klachtencommissie Patiëntenvertrouwenspersonen. De klachtencommissie is onafhankelijk. De leden van de commissie zijn niet in dienst van de Stichting PVP. Hier leest u het reglement van de klachtencommissie.
 

Hoe kunt u klagen bij de klachtencommissie van de Stichting pvp?

Klagen bij de Klachtencommissie Patiëntenvertrouwenspersonen kost niets. U schrijft een brief of e-mail aan de klachtencommissie. U kunt daarvoor ook deze voorbeeldbrief gebruiken. 

U noemt de naam van de pvp en beschrijft waar uw klacht over gaat. De klachtencommissie stuurt u een ontvangstbevestiging. De pvp krijgt een kopie van uw klacht. De pvp kan dan schriftelijk reageren. Daarna houdt de commissie een hoorzitting, waar u over uw klacht kunt vertellen. De pvp is ook aanwezig en reageert op uw verhaal. U mag iemand meenemen naar de zitting.

De pvp moet zich houden aan gedragsregels.
De klachtencommissie toetst of de pvp zich hieraan heeft gehouden. De klachtencommissie kan u geen schadevergoeding toekennen. Binnen vier weken na ontvangst van de klacht stuurt de commissie de schriftelijke uitspraak naar u, de pvp en de Stichting PVP. De Stichting PVP geeft daarna aan of zij maatregelen neemt.

Het adres van de Klachtencommissie is:

Klachtencommissie Stichting PVP
t.a.v. mr. L. Brand, ambtelijk secretaris
Postbus 13086
3507 LB Utrecht

of mail naar
secretaris@klachtencommissiepvp.nl

De Stichting PVP heeft ook een klokkenluidersregeling voor het melden van onregelmatigheden.


  PRINT DEZE INFORMATIE