Belangrijk bericht i.v.m. het Corona-virus
Vanwege de officiële richtlijnen rondom het Corona-virus kan het zijn dat de pvp minder aanwezig is in de ggz-instellingen.
U kunt uw pvp het best telefonisch of per e-mail bereiken. Wij proberen onze dienstverlening zo goed mogelijk in stand te houden.

 

Vanaf 1 januari 2020 de verplichte zorg in de ggz geregeld door de Wet verplichte ggz (Wvggz).
In 2020 kan het zijn dat voor sommige cliënten nog de oude Bopz wetgeving geldt.

U kunt door gebruik te maken van de link rechtsonder, kiezen tussen informatie over uw rechten onder de Bopz-of onder de Wvggz.


Heeft u voor 1 januari 2020 een Rechterlijke Machtiging (RM) of een IBS opgelegd gekregen of was u vrijwillig opgenomen in een ggz-instelling en heeft u vragen over uw rechten of een klacht? Kies voor de optie Bopz.

Bent u na 1 januari 2020 vrijwillig opgenomen in een ggz-instelling, heeft u te maken met verplichte zorg of wordt er voor u een Zorgmachtiging of Crisismaatregel aangevraagd? Kies dan voor de optie Wvggz.  

De informatie op de Wvggz pagina's wordt in de loop van 2020 verder aangevuld. Staat de informatie die u zoekt er (nog) niet bij, neem dan contact op met uw patiëntenvertrouwenspersoon (pvp).

Uw keuze wordt bewaard, zodat we u de passende informatie kunnen bieden.
U kunt uw keuze altijd aanpassen, klik daarvoor op de link rechtsonder.  .  

 

Waar staan we voor?

Missie

De Stichting PVP zorgt voor professionele ondersteuning van cliënten bij de handhaving van hun rechten.
De kerntaken van de stichting zijn:
• individuele cliënten ondersteunen bij het handhaven van hun rechten
• voorlichting geven over cliëntenrechten
• situaties die afbreuk doen aan de rechten van cliënten signaleren en melden
• kennis over patiëntenrechten, eigen registratiegegevens en de beleving van cliënten van hun rechtspositie          verzamelen, samenbrengen en verspreiden.
 

Visie

In haar werk combineert de Stichting PVP ervaring met het cliëntenperspectief met kennis over patiëntenrechten. Ze speelt actief in op ontwikkelingen in het psychiatrisch patiëntenrecht en in de zorg. Waar mogelijk werkt de Stichting PVP samen met andere organisaties. De patiëntenvertrouwenspersoon streeft ernaar om klachten op een zo laag mogelijk niveau op te lossen.

Hier kunt u onze gehele Missie-Visie lezen.

 

Wilt u lezen over wanneer en door wie de Stichting PVP is opgericht en onze historie, klik dan hier.


Kwaliteitskeurmerk


De Stichting PVP is ISO 9001 gecertificeerd door www.CIIO.nl.

Beeldmerk_2016_ISO9001_CIIO-Liggend-v2-0.png

 

Klachtregeling in Wkkgz en de patiëntenvertrouwenspersoon 

Met ingang van 2017 zijn zorgaanbieders verplicht om hun klachtenregeling aan te passen aan de Wkkgz. Diverse ggz-instellingen hebben al (concept)regelingen ontworpen. De wet laat zorgaanbieders de ruimte om hier op onderdelen naar eigen inzicht mee om te gaan. Dit zal in de praktijk betekenen dat er per ggz-instelling verschillen zullen zijn in de klachtenregeling.

Begin december 2016 heeft de Stichting PVP een brief gestuurd aan de raden van bestuur en cliëntenraden van de gzz-instellingen, de IGZ, GGZ Nederland, de commissie wet- en regelgeving van de NVvP en de geneesheer-directeuren. In deze brief beschrijven we de wettelijke opdracht van de pvp conform de Wet Bopz en melden we dat het van belang is dat de te ontwikkelen klachtenregeling in lijn is met deze wettelijke opdracht.

PRINT DEZE INFORMATIE