Waar staan we voor?

Missie

De Stichting PVP zorgt voor professionele ondersteuning van cliënten bij de handhaving van hun rechten.
De kerntaken van de stichting zijn:
• individuele cliënten ondersteunen bij het handhaven van hun rechten
• voorlichting geven over cliëntenrechten
• situaties die afbreuk doen aan de rechten van cliënten signaleren en melden
• kennis over patiëntenrechten, eigen registratiegegevens en de beleving van cliënten van hun rechtspositie          verzamelen, samenbrengen en verspreiden.
 

Visie

In haar werk combineert de Stichting PVP ervaring met het cliëntenperspectief met kennis over patiëntenrechten. Ze speelt actief in op ontwikkelingen in het psychiatrisch patiëntenrecht en in de zorg. Waar mogelijk werkt de Stichting PVP samen met andere organisaties. De patiëntenvertrouwenspersoon streeft ernaar om klachten op een zo laag mogelijk niveau op te lossen.

Hier kunt u onze gehele Missie-Visie lezen.

 

Wilt u lezen over wanneer en door wie de Stichting PVP is opgericht en onze historie, klik dan hier.

 

Toegankelijkheidsverklaring

De Stichting PVP werkt aan de digitale toegankelijkheid van deze webiste. Dat staat in de verklaring die we daarvoor hebben opgesteld. Heeft u vragen over de toegankelijkheid of ervaart u problemen bij het lezen/bekijken van de informatie op onze webiste? Meld dit dan aub aan secretariaat@pvp.nlKwaliteitskeurmerk


De Stichting PVP is ISO 9001 gecertificeerd door www.CIIO.nl.

Beeldmerk_2016_ISO9001_CIIO-Liggend-v2-0.png

 

Klachtregeling in Wkkgz en de patiëntenvertrouwenspersoon 

Met ingang van 2017 zijn zorgaanbieders verplicht om hun klachtenregeling aan te passen aan de Wkkgz. Diverse ggz-instellingen hebben al (concept)regelingen ontworpen. De wet laat zorgaanbieders de ruimte om hier op onderdelen naar eigen inzicht mee om te gaan. Dit zal in de praktijk betekenen dat er per ggz-instelling verschillen zullen zijn in de klachtenregeling.

Begin december 2016 heeft de Stichting PVP een brief gestuurd aan de raden van bestuur en cliëntenraden van de gzz-instellingen, de IGZ, GGZ Nederland, de commissie wet- en regelgeving van de NVvP en de geneesheer-directeuren. In deze brief beschrijven we de wettelijke opdracht van de pvp conform de Wet Bopz en melden we dat het van belang is dat de te ontwikkelen klachtenregeling in lijn is met deze wettelijke opdracht.

PRINT DEZE INFORMATIE