Gedragsregels

De pvp is niet in dienst van de zorginstelling waar u behandeld wordt, maar van de onafhankelijke Stichting PVP en werkt volgens gedragsregels.

U kunt bij een patiëntenvertrouwenspersoon terecht als u

-   te maken krijgt (of heeft gehad) met verplichte zorg. Dat kan verplichte zorg in een 
     ggz-instelling zijn, maar ook verplichte zorg die u thuis of ergens anders (ambulant) krijgt;
-    vrijwillig bent opgenomen in een ggz-instelling;
-    thuis vrijwillige zorg krijgt, maar te maken krijgt met drang of mogelijke dwang.

Bij drang of mogelijke dwang kunt u denken aan bijvoorbeeld de volgende situaties:

wanneer er geen verplichte zorg wordt verleend, maar de behandelaar zegt dat hij daar wel over nadenkt. Of wanneer u onder druk gezet wordt om bepaalde zaken te doen of te laten, omdat er anders verplichte zorg voor u wordt aangevraagd.

De pvp biedt geen advies en bijstand wanneer u op een andere plek, bijvoorbeeld thuis (of een beschermende woonvorm) vrijwillige zorg ontvangt en er géén sprake is van drang of mogelijke dwang. U kunt dan contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de ggz-instelling.
 

De pvp behartigt uw belangen zoals u die zelf ziet, en doet niets zonder uw toestemming. De hulp van de pvp is gratis.

 

PRINT DEZE INFORMATIE