De pvp en Corona-maatregelen

Ook in deze tijd is uw pvp gewoon bereikbaar, maar wellicht minder vaak in de instelling aanwezig. U kunt uw pvp bellen, mailen of een whatsapp/signal bericht sturen.

Wvggz of Bopz?

Vanaf 1 januari 2020 wordt de verplichte zorg in de ggz geregeld door de Wet verplichte ggz (Wvggz).
Het kan zijn dat voor u nog de oude Bopz wetgeving geldt, wanneer u voor 1 januari 2020 verplichte zorg opgelegd hebt gekregen  .

U kunt door gebruik te maken van de link rechtsonder, kiezen tussen informatie over uw rechten onder de Bopz of onder de Wvggz.

Bent u na 1 januari 2020 vrijwillig opgenomen in een ggz-instelling, heeft u te maken met verplichte zorg of wordt er voor u een Zorgmachtiging of Crisismaatregel aangevraagd? Kies dan voor de optie Wvggz.  
Staat de informatie die u zoekt er niet bij, neem dan contact op met uw patiëntenvertrouwenspersoon (pvp).

Uw keuze wordt bewaard, zodat we u de passende informatie kunnen bieden.
U kunt uw keuze altijd aanpassen, klik daarvoor op de link rechtsonder. 

Cliëntenpanel

Cliëntenpanel


Om te testen of de kwaliteit van het vertrouwenswerk en de ondersteuning van cliënten verder kan verbeteren en om voorgenomen beleid te toetsen, heeft de Stichting PVP een cliëntenpanel.

Het panel bestaat uit twaalf leden uit verschillende regio’s. De meeste leden zijn tevens lid van een cliëntenraad van een ggz-instelling. Het panel brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over onderwerpen die te maken hebben met het pvp-werk. De adviezen van het panel zijn zwaarwegend bij beslissingen over het beleid van de Stichting PVP. Er vindt altijd een terugkoppeling plaats aan het panel. Het panel wordt ondersteunt door twee patiëntenvertrouwenspersonen.
 

Vacature cliëntenpanel


Er is regelmatig een vacature bij het cliëntenpanel.

Om zitting te kunnen nemen in het cliëntenpanel is het belangrijk dat je kennis en ervaring hebt binnen de ggz. Daarbij is ervaring binnen een cliëntenraad van een ggz-instelling een pre.

Het panel komt vier keer per jaar bij elkaar in Utrecht, in de eerste week van de maanden maart, juni, september en december.

De agenda met bijlagen wordt ruim van te voren verstuurd. Van de leden van het panel wordt verwacht dat zij van te voren de stukken lezen en hun mening daarover geven tijdens de bijeenkomst. De zittingstermijn is drie jaar en die kan één keer verlengd worden.

Voor deelname aan de bijeenkomsten ontvang je een passende vergoeding.

Heb je belangstelling om zitting te nemen in het cliëntenpanel, neem dan contact op met Yeter Tan, manager pvp via secretariaat@pvp.nl of 030-2718353.

Er volgt dan een kennismakingsgesprek.

 

 

PRINT DEZE INFORMATIE