De pvp en Corona-maatregelen

Ook in deze tijd is uw pvp gewoon bereikbaar, maar wellicht minder vaak in de instelling aanwezig. U kunt uw pvp bellen, mailen of een whatsapp/signal bericht sturen.

Wvggz of Bopz?

Vanaf 1 januari 2020 wordt de verplichte zorg in de ggz geregeld door de Wet verplichte ggz (Wvggz).
Het kan zijn dat voor u nog de oude Bopz wetgeving geldt, wanneer u voor 1 januari 2020 verplichte zorg opgelegd hebt gekregen  .

U kunt door gebruik te maken van de link rechtsonder, kiezen tussen informatie over uw rechten onder de Bopz of onder de Wvggz.

Bent u na 1 januari 2020 vrijwillig opgenomen in een ggz-instelling, heeft u te maken met verplichte zorg of wordt er voor u een Zorgmachtiging of Crisismaatregel aangevraagd? Kies dan voor de optie Wvggz.  
Staat de informatie die u zoekt er niet bij, neem dan contact op met uw patiëntenvertrouwenspersoon (pvp).

Uw keuze wordt bewaard, zodat we u de passende informatie kunnen bieden.
U kunt uw keuze altijd aanpassen, klik daarvoor op de link rechtsonder. 

Raad van Toezicht

Binnen de governance structuur van de Stichting PVP is de raad van toezicht het orgaan dat tot taak heeft toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting PVP. Daarnaast staat de raad van toezicht het bestuur terzijde met raad en advies. Het toezicht is ingericht conform de governancecode in de zorg (2017).

Het profiel van de raad van toezicht is zo samengesteld dat de diverse perspectieven die relevant zijn voor het vertrouwenswerk binnen de ggz vertegenwoordigd zijn. De belangrijkste perspectieven in dit verband zijn het cliëntenperspectief, het juridische perspectief en het ggz perspectief.

De raad van toezicht van de Stichting PVP heeft vijf leden:
  • Drs. Cynthia Vogeler (voorzitter)
  • ir. Herman Levert
  • Dr. Erik van Duijn
  • Prof. mr. Jos Dute
  • Mr. Arco Siemons

Wilt u contact opnemen met de raad van toezicht, mail dan naar secretariaat@pvp.nl  PRINT DEZE INFORMATIE