Wat is een pvp en hoe kom ik in contact?


De afkorting pvp staat voor patiëntenvertrouwenspersoon. Bent u (verplicht) opgenomen in een accomodatie van de geestelijke gezondheidszorg (ggz), dan heeft u recht op de ondersteuning van een pvp. Ook cliënten die vanuit huis een verplichte behandeling krijgen of te maken krijgen met dwang en drang kunnen rekenen op ondersteuning van een pvp.

U kunt hier een animatie bekijken. Daarin kunt u zien wat een pvp voor u kan doen. 

U kunt hier lezen welke cliënten terecht kunnen bij de pvp. 

U kunt bij een pvp terecht met vragen en klachten over de zorgverlening. Bijvoorbeeld over de manier waarop men met u omgaat, over dwang of vrijheidsbeperking. De pvp kan u ook adviseren als er voor u een zorgmachtiging of crisismaatregel wordt aangevraagd. De pvp kan u ook ondersteunen als u een klacht voor wilt leggen aan de klachtencommissie. Volwassenen, jongeren en kinderen kunnen terecht bij de pvp.

De pvp is niet in dienst van de ggz-instelling waar u behandeld wordt, maar van de onafhankelijke Stichting PVP. De pvp behartigt uw belangen zoals u die zelf ziet, en samen spreekt u af wat hij voor u zal doen. De ondersteuning van de pvp is gratis.

De pvp werkt volgens gedragsregels. In deze regels staat wat u mag verwachten van de pvp. De pvp gaat zorgvuldig om met uw privacy. Hier leest u meer over hoe de pvp met uw privacy omgaat.

Bent u ontevreden over de ondersteuning van de pvp? Kijk dan hier 

Hoe kom ik in contact met een pvp?

Wanneer u bent opgenomen kunt u op de posters op de afdeling zien wie uw pvp is en op welk telefoonnumer de pvp te bereiken is. Ook de zorgverleners kunnen u vertellen bij wie u terecht kan en hoe u in contact komt. 
U kunt ook de Helpdesk-pvp bellen op 0900 - 444 8888
 

Familievertrouwenspersoon

Bent u een familielid van een cliënt en heeft u vragen en klachten over de ggz? Dan verwijzen we u graag naar de familievertrouwenspersoon.

 

 Information in other languages

PRINT DEZE INFORMATIE