De pvp en Corona-maatregelen

Ook in deze tijd is uw pvp gewoon bereikbaar, maar wellicht minder vaak in de instelling aanwezig. U kunt uw pvp bellen, mailen of een whatsapp/signal bericht sturen.

Wvggz of Bopz?

Vanaf 1 januari 2020 wordt de verplichte zorg in de ggz geregeld door de Wet verplichte ggz (Wvggz).
Het kan zijn dat voor u nog de oude Bopz wetgeving geldt, wanneer u voor 1 januari 2020 verplichte zorg opgelegd hebt gekregen  .

U kunt door gebruik te maken van de link rechtsonder, kiezen tussen informatie over uw rechten onder de Bopz of onder de Wvggz.

Bent u na 1 januari 2020 vrijwillig opgenomen in een ggz-instelling, heeft u te maken met verplichte zorg of wordt er voor u een Zorgmachtiging of Crisismaatregel aangevraagd? Kies dan voor de optie Wvggz.  
Staat de informatie die u zoekt er niet bij, neem dan contact op met uw patiëntenvertrouwenspersoon (pvp).

Uw keuze wordt bewaard, zodat we u de passende informatie kunnen bieden.
U kunt uw keuze altijd aanpassen, klik daarvoor op de link rechtsonder. 

Minder informatie

Hoe kan de pvp mij ondersteunen bij een zorgmachtiging?

 
Hoe kan de pvp u ondersteunen als er een zorgmachtiging wordt aangevraagd?
De pvp kent uw rechten. De pvp kan u vertellen hoe u een zorgmachtiging kunt krijgen en wat uw rechten zijn. De pvp kan u ondersteunen bij het gesprek met de zorgverantwoordelijke over de zorgkaart.
 

Wat kan de pvp voor mij doen als ik een zorgmachtiging heb?
De pvp kent uw rechten. Krijgt u verplichte zorg op grond van de zorgmachtiging, dan kan de pvp u adviseren en samen met u kijken wat u kunt doen. Bijvoorbeeld als u het niet eens bent met de (gedwongen) medicatie of met de separatie. De pvp kan samen met u gaan praten met zorgverleners of u ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie.
 

Hoe kom ik in contact met een pvp als  ze mij een zorgmachtiging willen geven?
Zodra u van de geneesheer-directeur hoort dat er een zorgmachtiging voor u voorbereidt wordt, kunt u de geneesheer-directeur toestemming geven om uw contactgegevens door te geven aan de Stichting PVP.
Een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) zal dan contact met u opnemen.

U kunt ook zelf contact opnemen met de pvp (Helpdesk: 0900 - 444 8888 of via helpdesk@pvp.nl)
 
  PRINT DEZE INFORMATIE