Wat is een pvp en hoe kom ik in contact?

De afkorting pvp staat voor patiëntenvertrouwenspersoon. Bent u in behandeling bij de geestelijke gezondheidszorg, dan heeft u recht op de ondersteuning van een pvp. U kunt hier lezen welke cliënten terecht kunnen bij de pvp. 

U kunt bij een pvp terecht met vragen en klachten over de zorgverlening. Bijvoorbeeld over de manier waarop men met u omgaat, over dwang of vrijheidsbeperking. De pvp kan u ook adviseren als er voor u een zorgmachtiging of crisismaatregel wordt aangevraagd. De pvp kan u ook ondersteunen als u een klacht voor wil leggen aan de klachtencommissie. Volwassenen, jongeren en kinderen kunnen terecht bij de pvp.

De pvp is niet in dienst van de ggz-instelling waar u behandeld wordt, maar van de onafhankelijke Stichting PVP. De pvp behartigt uw belangen zoals u die zelf ziet, en samen spreekt u af wat hij voor u zal doen. De ondersteuning van de pvp is gratis.

De pvp werkt volgens gedragsregels. In deze regels staat wat u mag verwachten van de pvp. De pvp gaat zorgvuldig om met uw privacy. Hier leest u meer over hoe de pvp met uw privacy omgaat.

Bent u ontevreden over de ondersteuning van de pvp? Kijk dan hier wat u kunt doen.
 

Wie is mijn pvp?

Op de afdeling hangen posters of liggen folders van de pvp. U kunt daarop het telefoonummer of emailadres van de pvp vinden.   

U kunt ook aan uw zorgverleners vragen bij wie u terecht kan en hoe u in contact komt.  U heeft recht op de ondersteuning van een pvp, die informatie moeten ze u geven. 

Kunt u de contactgegevens niet vinden?
Krijgt u verplichte zorg vanuit huis  of zegt men dat er verplichte zorg voor u wordt aangevraagd?

Bel dan met de helpdesk 0900- 444 8888 voor ondersteuning door een pvp.
 

Informatie voor familieleden en naasten 

Bent u een familielid of naaste van een cliënt die te maken heeft of kan krijgen met gedwongen zorg en heeft u vragen en klachten over de ggz? Dan verwijzen we u graag naar de familievertrouwenspersoon.
Bent u een famililid of naasten van een ggz client die vrijwillig, ambulante zorg krijgt dan verwijzen wij u graag naar Naasten in Kracht

Information in other languages