Belangrijk bericht i.v.m. het Corona-virus
 

Vanwege de officiële richtlijnen rondom het Corona-virus kan het zijn dat de pvp minder aanwezig is in de ggz-instellingen.
U kunt uw pvp het best telefonisch of per e-mail bereiken. Wij proberen onze dienstverlening zo goed mogelijk in stand te houden.


Meer nieuws leest u op de pagina actueel.


Vanaf 1 januari 2020 wordt verplichte zorg in de ggz geregeld via de Wet verplichte ggz, deze vervangt de Wet Bopz. 

 

Let op! Heeft u voor 1 januari 2020 een Rechterlijke Machtiging (RM) of een IBS opgelegd gekregen of was u vrijwillig opgenomen in een ggz-instelling en heeft u vragen over uw rechten of een klacht?  Gebruik dan de optie Bopz rechtsonder om meer te lezen over uw rechten onder de Bopz.  

Bent u na 1 januari 2020 vrijwillig opgenomen in een ggz-instelling, heeft u te maken met verplichte zorg of wordt er voor u een Zorgmachtiging of Crisismaatregel aangevraagd? Blijf dan op de huidige pagina voor informatie over uw rechten onder de Wvggz.  

De informatie op de Wvggz pagina's wordt in de loop van 2020 verder aangevuld. Staat de informatie die u zoekt er (nog) niet bij, neem dan contact op met uw patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Wie dat is, kunt u hier vinden. 

Uw keuze wordt bewaard, zodat we u passende informatie kunnen bieden.
U kunt uw keuze altijd aanpassen, klik daarvoor op de link rechtsonder.  

Disclaimer

Goede informatie

De Stichting PVP stelt de informatie op haar websites met zorg samen. Wij streven ernaar dat die informatie actueel, nauwkeurig, juist en dus betrouwbaar is. Toch kunnen fouten en/of onvolkomenheden niet worden uitgesloten. De Stichting PVP kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. De Stichting PVP kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen die kunnen ontstaan als een PVP-website niet goed werkt. Laat het ons weten als u fouten ontdekt of als u suggesties heeft ter verbetering. gebruik dan onze contact pagina
 

Geen rechten

De op onze websites opgenomen informatie is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De informatie kan niet worden beschouwd als een persoonlijk juridisch of ander professioneel advies.
 

Veranderingen

De Stichting PVP kan de informatie op haar websites veranderen zonder dit vooraf kenbaar te maken.
 

Informatie van anderen

Op de PVP-website staat ook links naar websites die niet van de Stichting PVP zijn. De Stichting PVP is niet verantwoordelijk voor de informatie op andere websites en ook niet voor de manier waarop andere websites werken. Daarom aanvaardt Stichting PVP geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de werking van de gelinkte websites.
 
 

Privacy

De Stichting PVP behandelt persoonlijke gegevens van cliënten en bezoekers zorgvuldig. We hebben geen cookiemelding op onze website. De reden hiervoor is dat wij geen cookies gebruiken die inbreuk maken op uw privacy. Wij houden geen andere gegevens bij dan de gegevens die u invult op een contactformulier of voor een abonnement op de pvp-krant,  
We gebruiken Google Analytics om bezoekersstatistieken bij te houden, maar Google Analytics is privacyvriendelijk ingesteld conform de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens. INFO EN LINK OPNEMEN NAAR ONS PRIVACYREGLEMENT

Klachten

Heeft u een klacht over een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp)? Neem dan contact op met de pvp, met de Stichting PVP of met de onafhankelijke Klachtencommissie Patiëntenvertrouwenspersonen. De Stichting PVP kent gedragsregels. De laatste versie van de Gedragsregels staat op de website. LINK naar klacht over pvp.

Auteursrechten

© Stichting PVP, behalve waar anders vermeld. Niets van onze websites mag worden overgenomen, gekopieerd, vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting PVP.

Contact

Vragen en opmerkingen over deze website kunt u richten aan Stichting PVP: Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht, of via Contact page
  PRINT DEZE INFORMATIE