De pvp en Corona-maatregelen

Ook in deze tijd is uw pvp gewoon bereikbaar, maar wellicht minder vaak in de instelling aanwezig.
U kunt uw pvp bellen, mailen of een whats-app/signal bericht sturen

Minder informatie

Ik wil geen verplichte zorg (meer)

Beëindiging verplichte zorg


Als u vindt dat de verplichte zorg niet (meer) nodig is kunt u de geneesheer-directeur verzoeken deze te beëindigen.
Hiervoor kunt u een brief schrijven waarin u uitlegt waarom u vindt dat dit niet meer nodig is.

De geneesheer directeur moet hier binnen 14 dagen schriftelijk op reageren en hierbij uitleg geven over zijn beslissing.
Als u het niet eens bent met deze beslissing kunt u hiertegen een klacht indienen.
PRINT DEZE INFORMATIE