Ik wil geen verplichte zorg (meer)

Beƫindiging verplichte zorg


Als u vindt dat de verplichte zorg die u krijgt niet (meer) nodig is, kunt u de geneesheer-directeur verzoeken deze te beƫindigen.
Hiervoor kunt u een brief schrijven waarin u uitlegt waarom u vindt dat dit niet meer nodig is.

De geneesheer directeur moet hier binnen 14 dagen schriftelijk op reageren en hierbij uitleg geven over zijn beslissing.
Als u het niet eens bent met deze beslissing kunt u hiertegen een klacht indienen.

U kunt bij deze stappen ondersteuning vragen aan uw pvp.  PRINT DEZE INFORMATIE