Ik wil met verlof

Tijdelijke onderbreking verplichte zorg, verlof aanvragen


U kunt de geneesheer-directeur verzoeken om de uitvoering van de verplichte zorg tijdelijk te onderbreken.
U bent bijvoorbeeld gedwongen opgenomen en wilt met verlof. Hiervoor kunt u een brief schrijven waarin u aangeeft waarom u dit wenst.

De geneesheer-directeur moet hier schriftelijk op reageren en hierbij uitleg geven over zijn beslissing. Als u hier met deze beslissing niet eens bent kunt u hierover een klacht indienen.

U kunt bij deze stappen ondersteuning vragen aan uw pvp.  PRINT DEZE INFORMATIE