Plan van aanpak

 
Wat is een plan van aanpak?
 

Er wordt een zorgmachtiging voor u voorbereid. Dat betekent dat u verplicht zorg kunt krijgen. Om dit te voorkomen kunt u een plan van aanpak opstellen. In dit plan van aanpak kunt u schrijven hoe volgens u verplichte zorg kan worden voorkomen.

Als u een plan van aanpak op wilt stellen, moet u dit schriftelijk laten weten aan de geneesheer-directeur. Dit moet binnen drie dagen nadat u bent geïnformeerd over de voorbereiding van de zorgmachtiging.

Als de geneesheer-directeur het goed vindt dat u een plan van aanpak maakt, dan kunt u twee weken de tijd krijgen om dit op te stellen. In deze twee weken wordt de voorbereiding voor een zorgmachtiging tijdelijk stopgezet.

Hier kunt u uitgebereide informatie over het plan van aanpak downloaden. 

Voor het maken van een plan van aanpak is een format en een handreiking beschikbaar.
U kunt bij het opstellen hulp van uw naasten, familie of vrienden of uw behandelaar vragen. 

Meer informatie over het voorkomen van verplichte zorg leest u in de pvp-krant.

 

PRINT DEZE INFORMATIE