Plan van aanpak

 
Wat is een plan van aanpak?
 

Er wordt een zorgmachtiging voor u voorbereid. Dat betekent dat u verplicht zorg kunt krijgen. Om dit te voorkomen kunt u een plan van aanpak opstellen. In dit plan van aanpak kunt u schrijven hoe volgens u verplichte zorg kan worden voorkomen.

Als u een plan van aanpak op wilt stellen, moet u dit schriftelijk laten weten aan de geneesheer-directeur. Dit moet binnen drie dagen nadat u bent geïnformeerd over de voorbereiding van de zorgmachtiging.

Als de geneesheer-directeur het goed vindt dat u een plan van aanpak maakt, dan kunt u twee weken de tijd krijgen om dit op te stellen. In deze twee weken wordt de voorbereiding voor een zorgmachtiging tijdelijk stopgezet.

Voor het maken van een plan van aanpak is een format en een handreiking beschikbaar.
U kunt bij het opstellen hulp van uw naasten, familie of vrienden of uw behandelaar vragen. 

Meer informatie over het voorkomen van verplichte zorg leest u in de pvp-krant.

 

PRINT DEZE INFORMATIE