De pvp en Corona-maatregelen

Ook in deze tijd is uw pvp gewoon bereikbaar, maar wellicht minder vaak in de instelling aanwezig.
U kunt uw pvp bellen, mailen of een whats-app/signal bericht sturen

Minder informatie

Plan van aanpak

 
Wat is een plan van aanpak?
 

Er wordt een zorgmachtiging voor u voorbereid. Om dit te voorkomen kunt u een plan van aanpak opstellen. In dit plan van aanpak kunt u schrijven hoe volgens u verplichte zorg kan worden voorkomen.

Als u een plan van aanpak op wilt stellen moet u dit schriftelijk laten weten aan de geneesheer-directeur. Dit moet binnen drie dagen nadat u bent geïnformeerd over de voorbereiding van de zorgmachtiging. Hiervoor kunt u gebruik maken van een formulier.

Als de geneesheer-directeur het goed vindt dat u een plan van aanpak maakt, dan kunt u twee weken de tijd krijgen om dit op te stellen. In deze twee weken wordt de voorbereiding voor een zorgmachtiging tijdelijk stopgezet.

U kunt bij het opstellen hulp van uw naasten, familie of vrienden of uw behandelaar vragen. 

 

PRINT DEZE INFORMATIE