De pvp en Corona-maatregelen

Ook in deze tijd is uw pvp gewoon bereikbaar, maar wellicht minder vaak in de instelling aanwezig.
U kunt uw pvp bellen, mailen of een whats-app/signal bericht sturen

Minder informatie

Wat doet de rechter bij een zorgmachtiging?

Wat doet de rechter?

De rechter beoordeelt uiteindelijk of u een zorgmachtiging krijgt. Hij  roept u op voor een hoorzitting.  De rechter hoeft u niet in de rechtszaal te horen. Hij kan ook naar u toe komen, bijvoorbeeld naar de ggz-instelling of bij u thuis. Uw advocaat is er ook bij. Ook uw vertegenwoordiger kan er bij zijn.

De rechter kan de volgende personen oproepen om bij de hoorzitting aanwezig te zijn:

  •  Officier van justitie

  •  Geneesheer-directeur

  •  Uw vertegenwoordiger

  •  Psychiater die de medische verklaring opstelde

  •  Zorgaanbieder/zorgverantwoordelijke

  •  Politie, als die bekend is met u

  •  Gezinsvoogdijwerker .


De rechter kan ook nog getuigen en deskundigen oproepen. U kunt de rechter daar ook om vragen. De rechter is niet verplicht om die getuigen en deskundigen op te roepen.

De rechter beoordeelt of een zorgmachtiging nodig is. Hij beoordeelt o.a. of u gevaar veroorzaakt en of dat gevaar te maken heeft met de psychische stoornis. Hij bekijkt of een zorgmachtiging de enige manier is om het gevaar te stoppen.


Wanneer beslist de rechter?

De rechter beslist zo snel mogelijk. Hij moet uiterlijk binnen drie weken nadat hij het verzoekschrift heeft gekregen van de officier van justitie beslissen.


Krijg ik een advocaat?

Ja, als er een zorgmachtiging voor u wordt aangevraagd, zorgt de officier van justitie dat u een advocaat krijgt. Het kan zijn dat u al een advocaat heeft. De advocaat kan u informeren over hoe een zorgmachtiging wordt aangevraagd en wat uw rechten zijn. De advocaat is er ook als de rechter u komt horen. De bijstand van de advocaat is gratis.
 

 
PRINT DEZE INFORMATIE