De pvp en Corona-maatregelen

Ook in deze tijd is uw pvp gewoon bereikbaar, maar wellicht minder vaak in de instelling aanwezig. U kunt uw pvp bellen, mailen of een whatsapp/signal bericht sturen.

Wvggz of Bopz?

Vanaf 1 januari 2020 wordt de verplichte zorg in de ggz geregeld door de Wet verplichte ggz (Wvggz).
Het kan zijn dat voor u nog de oude Bopz wetgeving geldt, wanneer u voor 1 januari 2020 verplichte zorg opgelegd hebt gekregen  .

U kunt door gebruik te maken van de link rechtsonder, kiezen tussen informatie over uw rechten onder de Bopz of onder de Wvggz.

Bent u na 1 januari 2020 vrijwillig opgenomen in een ggz-instelling, heeft u te maken met verplichte zorg of wordt er voor u een Zorgmachtiging of Crisismaatregel aangevraagd? Kies dan voor de optie Wvggz.  
Staat de informatie die u zoekt er niet bij, neem dan contact op met uw patiëntenvertrouwenspersoon (pvp).

Uw keuze wordt bewaard, zodat we u de passende informatie kunnen bieden.
U kunt uw keuze altijd aanpassen, klik daarvoor op de link rechtsonder. 

Minder informatie

Zorgplan

Wat is een zorgplan?

De zorgverantwoordelijke maakt in overleg met u en uw vertegenwoordiger (als u die heeft) een zorgplan. De pvp, een naaste of een familielid kunnen u daarbij ondersteunen.

De zorgverantwoordelijke schrijft in het zorgplan o.a welke diagnose u heeft, en welke verplichte zorg hij nodig vindt om het gevaar te stoppen. En hoe lang hij denkt dat deze zorg nodig is. Hij schrijft er ook in hoe hij rekening houdt met uw wensen zoals die in de zorgkaart staan. Of waarom hij daarvan afwijkt.

De zorgverantwoordelijke kan met verschillende personen praten, voordat hij het zorgplan maakt. Bijvoorbeeld met uw familie, naasten en zorgverleners die voor u zorgen, de huisarts, deskundigen en de gemeente. Wilt u niet dat de zorgverantwoordelijke met uw familie praat, dan kunt u dat aangeven. Met de gemeente kan hij bekijken of u identiteitspapieren, een woning, een uitkering/ander inkomen of schuldsanering (nodig) heeft.

Meer informatie leest u hier

PRINT DEZE INFORMATIE