Belangrijk bericht i.v.m. het Corona-virus
 

Vanwege de officiële richtlijnen rondom het Corona-virus kan het zijn dat de pvp minder aanwezig is in de ggz-instellingen.
U kunt uw pvp het best telefonisch of per e-mail bereiken. Wij proberen onze dienstverlening zo goed mogelijk in stand te houden.


Meer nieuws leest u op de pagina actueel.


Vanaf 1 januari 2020 wordt verplichte zorg in de ggz geregeld via de Wet verplichte ggz, deze vervangt de Wet Bopz. 

 

Let op! Heeft u voor 1 januari 2020 een Rechterlijke Machtiging (RM) of een IBS opgelegd gekregen of was u vrijwillig opgenomen in een ggz-instelling en heeft u vragen over uw rechten of een klacht?  Gebruik dan de optie Bopz rechtsonder om meer te lezen over uw rechten onder de Bopz.  

Bent u na 1 januari 2020 vrijwillig opgenomen in een ggz-instelling, heeft u te maken met verplichte zorg of wordt er voor u een Zorgmachtiging of Crisismaatregel aangevraagd? Blijf dan op de huidige pagina voor informatie over uw rechten onder de Wvggz.  

De informatie op de Wvggz pagina's wordt in de loop van 2020 verder aangevuld. Staat de informatie die u zoekt er (nog) niet bij, neem dan contact op met uw patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Wie dat is, kunt u hier vinden. 

Uw keuze wordt bewaard, zodat we u passende informatie kunnen bieden.
U kunt uw keuze altijd aanpassen, klik daarvoor op de link rechtsonder.  

Minder informatie

Zorgplan

Wat is een zorgplan?

De zorgverantwoordelijke maakt in overleg met u en uw vertegenwoordiger (als u die heeft) een zorgplan. De pvp, een naaste of een familielid kunnen u daarbij ondersteunen.

De zorgverantwoordelijke schrijft in het zorgplan o.a welke diagnose u heeft, en welke verplichte zorg hij nodig vindt om het gevaar te stoppen. En hoe lang hij denkt dat deze zorg nodig is. Hij schrijft er ook in hoe hij rekening houdt met uw wensen zoals die in de zorgkaart staan. Of waarom hij daarvan afwijkt.

De zorgverantwoordelijke kan met verschillende personen praten, voordat hij het zorgplan maakt. Bijvoorbeeld met uw familie, naasten en zorgverleners die voor u zorgen, de huisarts, deskundigen en de gemeente. Wilt u niet dat de zorgverantwoordelijke met uw familie praat, dan kunt u dat aangeven. Met de gemeente kan hij bekijken of u identiteitspapieren, een woning, een uitkering/ander inkomen of schuldsanering (nodig) heeft.

Meer informatie leest u hier

PRINT DEZE INFORMATIE