Cliëntenpanel

Om te testen of de kwaliteit van het vertrouwenswerk en de ondersteuning van cliënten verder kan verbeteren en om voorgenomen beleid te toetsen, heeft de Stichting PVP een cliëntenpanel.

Het panel bestaat uit twaalf leden uit verschillende regio’s. De meeste leden zijn tevens lid van een cliëntenraad van een ggz-instelling. Het panel brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over onderwerpen die te maken hebben met het pvp-werk. De adviezen van het panel zijn zwaarwegend bij beslissingen over het beleid van de Stichting PVP. Er vindt altijd een terugkoppeling plaats aan het panel. Het panel wordt ondersteunt door twee patiëntenvertrouwenspersonen.

Vacature cliëntenpanel


Er is regelmatig een vacature bij het cliëntenpanel.
Om zitting te kunnen nemen in het cliëntenpanel is het belangrijk dat je kennis en ervaring hebt binnen de ggz. Daarbij is ervaring binnen een cliëntenraad van een ggz-instelling een pré.

Het panel komt vier keer per jaar bij elkaar. Dit is altijd, met uitzondering van feestdagen, op de eerste maandag van de maanden maart, juni, september en december. 

De agenda met bijlagen wordt ruim van tevoren verstuurd. Van de leden van het panel wordt verwacht dat zij van tevoren de stukken lezen en hun mening daarover geven tijdens de bijeenkomst. De zittingstermijn is drie jaar en die kan één keer verlengd worden.

Voor deelname aan de bijeenkomsten ontvang je een passende vergoeding.

Heb je belangstelling om zitting te nemen in het cliëntenpanel, neem dan contact op met Cocky Opppelaar, pvp via c.oppelaar@pvp.nl of 06-47090517.

Er volgt dan een kennismakingsgesprek.

Bel

Mail