Wat is een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp)?

Wat is een PVP?

De afkorting pvp staat voor patiëntenvertrouwenspersoon. Verblijft u in een ggz-instelling? Krijgt u verplichte zorg thuis of denkt men erover na u verplichte zorg op te leggen? Dan hebt u recht op advies en bijstand van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp).
Lees hier welke ggz-cliënten terecht kunnen bij de pvp. 

 

Hoe kan een pvp mij ondersteunen?

U kunt bij een pvp terecht met vragen en klachten over de zorgverlening. Bijvoorbeeld over de manier waarop men met u omgaat, over dwang of vrijheidsbeperking.

De pvp kan u ook adviseren als er voor u een zorgmachtiging of crisismaatregel wordt aangevraagd. De pvp kan u ook ondersteunen als u een klacht voor wil leggen aan de klachtencommissie. Volwassenen, jongeren en kinderen kunnen terecht bij de pvp.

De pvp is niet in dienst van de ggz-instelling waar u behandeld wordt, maar van de onafhankelijke Stichting PVP. De pvp behartigt uw belangen zoals u die zelf ziet, en samen spreekt u af wat hij voor u zal doen. De ondersteuning van de pvp is gratis.

De pvp werkt volgens gedragsregels. In deze regels staat wat u mag verwachten van de pvp. De pvp gaat zorgvuldig om met uw privacy. Hier leest u meer over hoe de pvp met uw privacy omgaat.

Bekijk wat een pvp voor u kan doen

Bel

Mail