Ondersteuning bij een zorgmachtiging

Ik krijg misschien een zorgmachtiging. Hoe kan de pvp mij helpen?

U heeft misschien al een brief gekregen over de zorgmachtiging. In de brief staat hoe u een plan van aanpak kunt schrijven. Deze brief is best ingewikkeld. De pvp vertelt u wat er in de brief staat en wat er gaat gebeuren.

De pvp legt u uit wat een zorgmachtiging is. U krijgt antwoord op uw vragen over de zorgmachtiging. De pvp kent de procedure en weet wat wel en niet mag. De pvp luistert naar u en komt voor u op.

De pvp kan u vertellen wat u kunt doen als u de verplichte zorg niet wilt.

U hoort ook wat u kunt doen als u zorg juist wél wilt hebben. Uw behandelaar kan in een zorgkaart opschrijven welke zorg u juist wel wilt en welke zorg u niet wilt.

U leest hier meer over de zorgkaart.

Bel

Mail