Verplichte zorg

Welke verplichte zorg mag worden toegepast?


Verplichte zorg kan volgens de Wet verplichte ggz (Wvggz) worden verleend op grond van een zorgmachtiging of crisismaatregel. Soms kan er ook in noodsituaties verplichte zorg gegeven worden.

Verplichte zorg kan om veel dingen gaan. Enkele voorbeelden zijn:

Info Blauw
  • Verplicht medische handelingen ondergaan, zoals het toegediend krijgen van medicatie of het verrichten van medische controles.
  • Beperking in de bewegingsvrijheid (bijvoorbeeld iemand onder dwang vasthouden of fixeren) of insluiting (bijvoorbeeld iemand afzonderen of separeren).
  • Verplichte opname in een ggz-instelling.
  • Beperking van het ontvangen van bezoek.
Info Blauw
  • Beperkingen in de vrijheid om het eigen leven in te richten. De persoon moet dan iets doen of juist laten. Denk bijvoorbeeld aan het beperken van het gebruik van de mobiele telefoon of de computer, of iemand moet zich verplicht douchen.
  • Toezicht op de persoon
  • Onderzoek aan kleding of lichaam.
  • Controle op de aanwezigheid van gedrag-beïnvloedende middelen.

Verplichte zorg kan volgens de Wvggz ook buiten de ggz-instelling plaatsvinden, bijvoorbeeld thuis. Ambulante verplichte zorg heet dat dan. Het Besluit verplichte ggz geeft aan dat ambulante verplichte zorg mogelijk is als het veilig kan en er voldoende toezicht is. Op de website van de overheid, dwangindezorg.nl leest u welke vormen van verplichte zorg mogen worden toegepast.

Bel

Mail