Ik wil geen verplichte zorg

Ik wil geen verplichte zorg (meer)

 

Beëindiging verplichte zorg

Als u vindt dat de verplichte zorg die u krijgt niet (meer) nodig is, kunt u de geneesheer-directeur verzoeken deze te beëindigen.
Hiervoor kunt u een brief schrijven waarin u uitlegt waarom u vindt dat dit niet meer nodig is.

Gebruik daarvoor deze voorbeeldbrief. Pas hem altijd aan uw eigen situatie aan. 

De geneesheer-directeur moet hier binnen 14 dagen schriftelijk op reageren en hierbij uitleg geven over zijn beslissing.
Als u het niet eens bent met deze beslissing kunt u hiertegen een klacht indienen.

U kunt bij deze stappen ondersteuning vragen aan uw pvp. 

Men wil mij verplichte zorg gaan geven. Dat wil ik voorkomen. 

Is men bezig voor u een zorgmachtiging aan te vragen? U kunt op verschillende momenten in de procedure vertellen wat u van de situatie vindt.

U kunt vertellen wat er volgens u aan de hand is. Vindt u bijvoorbeeld zelf dat u zorg nodig hebt? Of dat er geen sprake is van gevaar? U kunt dit vertellen aan de psychiater die de medische verklaring opstelt, maar ook aan de rechter wanneer die naar uw verhaal vraagt tijdens de zitting.

U kunt vragen aan de geneesheer-directeur of u een plan van aanpak mag opstellen. De pvp kan u daar niet bij ondersteunen maar wel advies geven. 

U kunt een zorgkaart opstellen, waarin u aangeeft welke zorg u juist wel en welke zorg u niet wilt hebben.
De pvp kan u daarbij ondersteunen. 

U kunt met uw advocaat bespreken wat u van de situatie vindt. Uw advocaat kan u uitleg geven over uw rechten.

De overheid heeft een animatie gemaakt waarin in begrijpelijke taal informatie wordt gegeven over de Zorgmachtiging.

Ik wil met verlof

Tijdelijke onderbreking verplichte zorg, verlof aanvragen

U kunt de geneesheer-directeur verzoeken om de uitvoering van de verplichte zorg tijdelijk te onderbreken.
U bent bijvoorbeeld gedwongen opgenomen en wilt met verlof. Hiervoor kunt u een brief schrijven waarin u aangeeft waarom u dit wilt.

Gebruik daarvoor deze voorbeeldbrief. Pas de brief altijd aan uw eigen situatie aan. 

De geneesheer-directeur moet hier schriftelijk op reageren en uitleg geven over zijn beslissing. Als u het met deze beslissing niet eens bent, kunt u hierover een klacht indienen.

U kunt bij deze stappen ondersteuning vragen aan uw pvp. 

Bel

Mail