Plan van Aanpak

Wat is een Plan van Aanpak

Er wordt een zorgmachtiging voor u voorbereid. Dat betekent dat u verplicht zorg kunt krijgen. Om dit te voorkomen kunt u een plan van aanpak opstellen. In dit plan van aanpak kunt u schrijven hoe volgens u verplichte zorg kan worden voorkomen.

Als u een plan van aanpak op wilt stellen, moet u dit schriftelijk laten weten aan de geneesheer-directeur. Dit moet binnen drie dagen nadat u bent geïnformeerd over de voorbereiding van de zorgmachtiging.

Als de geneesheer-directeur het goed vindt dat u een plan van aanpak maakt, dan kunt u twee weken de tijd krijgen om dit op te stellen. In deze twee weken wordt de voorbereiding voor een zorgmachtiging tijdelijk stopgezet.

Hier kunt u uitgebreide informatie over het plan van aanpak downloaden. 

Voor het maken van een plan van aanpak is een format beschikbaar, daar kunt u gebruik van maken maar dat hoeft niet. 

Het plan van aanpak is bedoeld om te kijken wat u samen met de mensen om u heen kunt doen om geen verplichte zorg te krijgen. Daarom maakt u het met vrienden of familie, en niet met de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). 

Wat kan de pvp wel doen:

  • De pvp kan uitleggen wat een plan van aanpak is.
  • De pvp kan je een invul-voorbeeld geven van het plan van aanpak.

Kunt u niet vinden hoe u de geneesheer-directeur moet bereiken? Of weet u niet hoe u het plan op moet sturen? Vraag het aan de pvp. 

Heeft u je niet genoeg hulp bij het invullen? Sommige ggz-instellingen hebben afgesproken dat ervaringsdeskundigen of andere mensen mee kunnen helpen. De pvp kan dat voor u uitzoeken.

 

Bel

Mail