Klacht over verplichte zorg

Ik heb een klacht over verplichte zorg

Klacht bij verplichte zorg met een crisismaatregel of zorgmachtiging en schadevergoeding

Wanneer u een crisismaatregel of zorgmachtiging heeft, kan de behandelaar bepaalde beslissingen nemen die uw rechten beperken.

Ook voordat er een crisismaatregel is afgegeven kunt u soms onder dwang zorg krijgen. Heeft u daar een klacht over? Bespreek dit met uw pvp.

Voor sommige beslissingen is er een speciale klachtenprocedure. In de Wet verplichte ggz (Wvggz) staat waarover een klachtencommissie een uitspraak kan doen. De klachtencommissie kan u ook een schadevergoeding toekennen. 

U kunt bijvoorbeeld een klacht indienen over:

• De verplichte zorg die u onder dwang kreeg, terwijl er geen crisismaatregel was.
• De verplichte zorg die u krijgt op grond van de zorgmachtiging of crisismaatregel (bijvoorbeeld u krijgt medicatie onder dwang of u wordt in uw vrijheden beperkt).
• De verplichte zorg die u krijgt, die niet in uw crisismaatregel of zorgmachtiging staat.
• Overplaatsing en overdracht van zorgverantwoordelijkheid.
• Beslissing van de geneesheer-directeur op het verzoek van onderbreking van verplichte zorg.
• Beslissing van de geneesheer-directeur op het verzoek van beëindiging van verplichte zorg.
• Het vaststellen van wilsonbekwaamheid.
• Het opstellen van een zelfbindingsverklaring.
• Het veiligheidsonderzoek.
• De evaluatie van verplichte zorg.
• Schending van de geheimhoudingsplicht.
• Huisregels.
• Dossiervoering.


U kunt voor het indienen van een klacht het Wvggz klaagschrift gebruiken. 


De pvp kan u uitleggen waarover u wel of niet bij de klachtencommissie kunt klagen. De pvp kan u ook ondersteunen bij het indienen van een klacht en een schadevergoedingsverzoek bij de klachtencommissie. 

Hier kunt u een schema bekijken wie welke klacht waar kunt indienen. 

Klacht over de pvp

Bent u ontevreden over de ondersteuning van een pvp? Kijk dan hier wat u kunt doen.

Bel

Mail