Zorgplan

Wat is een zorgplan

De zorgverantwoordelijke maakt in overleg met u en uw vertegenwoordiger (als u die heeft) een zorgplan. De pvp, een naaste of een familielid kunnen u daarbij ondersteunen.

De zorgverantwoordelijke schrijft in het zorgplan onder andere welke diagnose u heeft, en welke verplichte zorg hij nodig vindt om het gevaar te stoppen. En hoe lang hij denkt dat deze zorg nodig is. Hij schrijft er ook in hoe hij rekening houdt met uw wensen zoals die in de zorgkaart staan. Of waarom hij daarvan afwijkt.

De zorgverantwoordelijke kan met verschillende personen praten, voordat hij het zorgplan maakt. Bijvoorbeeld met uw familie, naasten en zorgverleners die voor u zorgen, de huisarts, deskundigen en de gemeente. Wilt u niet dat de zorgverantwoordelijke met uw familie praat, dan kunt u dat aangeven.
Met de gemeente kan hij bekijken of u identiteitspapieren, een woning, een uitkering/ander inkomen of schuldsanering (nodig) heeft.

Meer informatie vanuit de overheid leest u hier

Bel

Mail