Rechten bij verplichte zorg

Rechten bij verplichte zorg

 

Ik krijg verplichte zorg, welke rechten heb ik?

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg vanwege een psychische aandoening.

Wgbo
De Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo) gaat over de relatie tussen u en uw zorgverlener. De Wgbo is vooral bekend voor medische behandelingen. Maar de wet geldt ook voor bijvoorbeeld verpleging en verzorging, zowel in de thuiszorg als in een zorginstelling.

Wkkgz (Kwaliteitswet)
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) gaat over kwaliteit van zorg, en over klachtrecht als u ontevreden bent.


Recht op informatie
Uw zorgverlener moet u begrijpelijke informatie geven over uw gezondheid. U krijgt ook informatie over bijvoorbeeld het doel, de duur en het beoogde resultaat van de zorg. Wilt u niet alles weten? Vertel dat dan aan uw zorgverlener, zodat hij daar rekening mee kan houden.

Recht op geheimhouding
Voor artsen, gezondheidspsychologen, verpleegkundigen en een aantal andere zorgverleners geldt het medisch beroepsgeheim. Ook andere zorgverleners hebben meestal een geheimhoudingsplicht op grond van hun beroepscode. Zorginstellingen zijn verplicht om uw gezondheidsgegevens te beschermen.

Inzage in het dossier
U heeft het recht om uw dossier in te zien. Dit recht geldt voor volwassenen en voor jongeren vanaf 12 jaar. Uw zorgverlener hoeft niet het hele dossier te geven. U krijgt de gegevens te zien die over uzelf gaan. Zorgverleners hoeven hun persoonlijke aantekeningen niet te laten zien.

Klachtrecht
Bent u niet tevreden over de zorg of de behandeling in een zorginstelling? Bespreek dat dan met uw zorgverleners of de pvp. Als u er samen niet uitkomt, kunt u een klacht indienen.

Medezeggenschap
Als cliënt of patiënt van een zorginstelling kunt u meepraten over het beleid van uw instelling. Dit kan via de cliëntenraad. Meer informatie vindt u op Rijksoverheid.nl.

 

Recht op ondersteuning van een pvp

Heeft u vragen over uw rechten tijdens een verplichte behandeling in de ggz, neem dan contact op met uw pvp.

U heeft recht op ondersteuning door een patiëntenvertrouwenspersoon wanneer u vragen of klachten heeft over uw behandeling.

In de instelling waar u verblijft kun u folders of posters vinden met de contactgegevens van uw pvp. Kunt u deze niet vinden, of krijgt u vanuit huis verplichte zorg, bel dan met de Helpdesk van de Stichting PVP op 0900-444 8888 (geen extra telefoonkosten) of stuur een mail naar helpdesk@pvp.nl

Op maandag t/m donderdag kunt u tussen 19:00 en 21:00 uur ook chatten met een pvp.

 

Bel

Mail