Dossier

Ik heb vragen over mijn dossier

U krijgt zorg in de ggz. Uw behandelaar schrijft op welke zorg u krijgt. En waarom u die zorg krijgt. Bijvoorbeeld welke medicijnen u slikt. En hoe het met uw gezondheid gaat. Maar ook welke behandeling u krijgt.

Dit schrijft je behandelaar allemaal op in uw dossier. Het is belangrijk dat het dossier klopt. U mag zien welke informatie over u is opgeschreven. Daar heeft u recht op.

Ik wil lezen wat ze over mij schrijven. Hoe doe ik dat?

U zegt tegen uw behandelaar dat u uw dossier wilt lezen. U mag ook iemand mee laten lezen, als u dat zelf wilt.

• Uw behandelaar hoort u binnen een maand een kopie van het dossier te geven. Of te vertellen hoe u het dossier (digitaal) kunt bekijken.
• Lukt het niet binnen een maand, dan moet u dat te horen krijgen.
• Niet alles dat in het dossier staat mag u altijd lezen. Bijvoorbeeld informatie over anderen.

Mag u het dossier niet (helemaal) lezen? Of duurt het lang voor u het krijgt? Vraag dan aan de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) wat u kunt doen.

 

Ik ben het niet eens met wat er in mijn dossier staat

Bent u het niet eens met de inhoud van uw dossier en wilt u iets toevoegen of veranderen, dan vindt u hieronder informatie over wat u zelf kunt doen. Lukt het u niet zelf om uw dossier te laten aanpassen, vraag dan ondersteuning van de pvp. 

Wanneer u het niet eens bent met wat er in uw dossier staat, kunt u uw hulpverlener vragen om de informatie te veranderen. Is uw hulpverlener het eens met de verandering, dan zal hij het dossier aanpassen. Maar het kan ook zijn dat uw hulpverlener iets niet wil veranderen. Hij moet dan wel uitleggen waarom hij dat niet wil.

De zorgaanbieder kan u eventueel om een identiteitsbewijs vragen wanneer u uw dossier wilt opvragen.


Er staan dingen in mijn dossier die niet kloppen. Wat kan ik doen?

U kunt uw hulpverlener vragen om de informatie te veranderen. Is uw hulpverlener het eens met de verandering, dan zal hij het dossier aanpassen. Maar het kan ook zijn dat uw hulpverlener iets niet wil veranderen. Hij moet dan wel uitleggen waarom hij dat niet wil.

Als er een feitelijke fout in uw dossier staat, dan mag u die laten verbeteren. Bent u het niet eens met wat er over u geschreven staat? Dan kunt u uw eigen zienswijze opschrijven en dit aan het dossier laten toevoegen.

Komt u er met uw hulpverlener niet uit? Wil hij bepaalde gegevens niet veranderen of toevoegen? Dan kunt u daarover een klacht indienen.

Ik wil informatie laten toevoegen aan mijn dossier

Hulpverleners zijn verplicht om uw dossier goed bij te houden. Informatie die belangrijk is voor uw behandeling, hoort in uw dossier te staan.

Mist u informatie in uw dossier? Bespreek dit dan met uw hulpverlener. Vraag of hij de informatie aan uw dossier toe wil voegen. U kunt zelf ook een stuk schrijven en aan uw hulpverlener geven. Uw hulpverlener zal dit dan aan uw dossier toevoegen.

Wil uw hulpverlener iets niet aan uw dossier toevoegen? Dan kunt u dit bespreken met zijn leidinggevende. U kunt ook een klacht indienen. 

Ik wil mijn dossier laten vernietigen

U hebt recht op vernietiging van uw dossier. Maar soms hoeft een hulpverlener uw dossier niet te vernietigen. Uw hulpverlener hoeft uw dossier niet te vernietigen als:
• de wet dat voorschrijft
• er een groot belang is voor een ander
• er nog een klachtprocedure loopt

Weigert uw hulpverlener uw dossier te vernietigen? Bent u het daarmee niet eens? Bespreek dit dan met uw hulpverlener of zijn leidinggevende. U kunt ook een klacht indienen. Uw pvp kan u daarbij helpen.

De zorgaanbieder kan u eventueel om een identiteitsbewijs vragen wanneer u uw dossier wilt vernietigen.


Ik wil niet dat anderen mijn dossier in kunnen zien

U hebt recht op privacy. Uw hulpverlener mag alleen informatie uit uw dossier aan anderen geven, als u daar toestemming voor geeft.

Soms mogen anderen wel gegevens uit uw dossier krijgen, dit mag ook zonder uw toestemming. Leden van het behandelteam mogen bijvoorbeeld uw dossier lezen, dit mag ook zonder uw toestemming. Het gaat dan alleen om de informatie die zij nodig hebben om u te kunnen behandelen.

Hebt u een wettelijke vertegenwoordiger, zoals een mentor of een curator? Dan mag deze ook gegevens uit uw dossier inzien.

Soms is een hulpverlener wettelijk verplicht om informatie uit uw dossier aan anderen te geven. Bijvoorbeeld als u een infectieziekte heeft waarvan een familielid op de hoogte moet zijn, omdat het anders schadelijk is voor de gezondheid. Uw familielid mag dan alleen de noodzakelijke informatie krijgen.

Vindt u dat anderen onterecht informatie over u ontvangen hebben? Bespreek dit dan met uw hulpverlener of de leidinggevende. Probeer uit te zoeken waarom deze informatie aan anderen gegeven heeft. Geef daarbij aan dat u het niet goed vindt dat anderen informatie over u krijgen.

U kunt ook een klacht indienen. De patiëntenvertrouwenspersoon kan u daarbij helpen.

Kan ik kopieën krijgen uit mijn dossier?

 Van datgene wat u mag inzien mag u inderdaad kopieën hebben. U hoeft daar niet voor te betalen. Alleen als u meerdere kopieën wilt hebben van uw dossier, dan mag de zorgaanbieder u kopieerkosten in rekening brengen. 
De zorgaanbieder kan u eventueel om een identiteitsbewijs vragen wanneer u uw dossier wilt opvragen.

Bel

Mail