Wie zit er in de Raad van Toezicht

Binnen de governance structuur van de Stichting PVP is de raad van toezicht het orgaan dat tot taak heeft toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting PVP. Daarnaast staat de raad van toezicht het bestuur terzijde met raad en advies. Het toezicht is ingericht conform de governancecode in de zorg (2022). 
 
Het profiel van de raad van toezicht is zo samengesteld dat de diverse perspectieven die relevant zijn voor het vertrouwenswerk binnen de ggz vertegenwoordigd zijn. De belangrijkste perspectieven in dit verband zijn het cliëntenperspectief, het juridische perspectief en het ggz perspectief. 
 
De raad van toezicht van de Stichting PVP heeft vier leden: 

  • Mr. Arco Siemons (voorzitter)
  • Dr. Guus van Weelden
  • Drs. Necibe Kinik
  • Mr. Elly Westerbeek 

Wilt u contact opnemen met de raad van toezicht, mail dan naar secretariaat@pvp.nl 

 

Bel

Mail