Wijzigen behandelaar

Ik wil een andere behandelaar

 

Als u een andere behandelaar wilt, op een andere locatie of in een andere instelling behandelt wilt worden dan kunt u dit met uw zorgverlener bespreken.

U kunt ook zelf een brief sturen met dit verzoek naar de geneesheer-directeur. U kunt de brief hieronder downloaden. Pas de brief altijd aan uw eigen situatie aan. 

De pvp kan u ondersteunen bij het schrijven van de brief. De geneesheer-directeur moet schriftelijk op uw verzoek reageren en hierbij uitleg geven over zijn beslissing.

Als u het niet eens bent met deze beslissing kunt u hiertegen een klacht indienen. U kunt de pvp vragen u hierbij te ondersteunen.

Bel

Mail