Martha, manager PVP


Ik stimuleer dat specifieke vaardigheden worden benut

Ik heb bewondering voor de patiëntenvertrouwenspersonen die ik als manager mag ondersteunen. Want hoewel ik veel ervaring heb binnen de sector zorg en welzijn, zou ik zelf denk ik niet zo geschikt zijn als pvp. Als pvp kies je altijd, onvoorwaardelijk, de kant van de cliënt. Dat is een van de pijlers van de taak, partijdig zijn. Dus ook al denk je er als privépersoon anders over, je houdt je mening als pvp voor je. Dat lijkt mij heel lastig, dan komt de ‘hulpverlener’ in mij naar boven.

Gelukkig heb ik andere kwaliteiten die ik inzet voor de Stichting PVP en haar cliënten. Ik kan mijn creativiteit, kennis en expertise rondom opzetten, aansturen en implementeren van projecten goed kwijt. Er is veel ruimte om nieuwe dingen te proberen in verschillende werkgroepen. De dienstverlening aan cliënten met een licht verstandelijke beperking bijvoorbeeld of het versterken van onze digitale dienstverlening. Ik hou ervan om mensen te stimuleren hun specifieke vaardigheden in te zetten in die projecten.

Maar mijn primaire taak is het managen van drie regioteams, in totaal zijn dat 29 pvp’en. Als pvp moet je goed zelfstandig kunnen werken, bij het dagelijkse werk hebben ze mij op een andere manier nodig. Ik geef vorm aan mijn dienstverlenend leiderschap door o.a. verbinding te leggen tussen hen en de stafdiensten. Ik geef mijn inzet waar dat nodig is en zorg voor samenhang in het team. Zo vind ik het belangrijk dat een team niet alleen uit pvp’en met een juridische achtergrond bestaat. Kennis en ervaring vanuit de zorg, ggz of geheel andere sectoren kan veel bijdragen.

Ik zie dat pvp’en regelmatig het verschil maken tijdens hun werk. Ik hoor over schrijnende situaties waarin cliënten zich echt gesteund voelen door hun pvp. Gewoon omdat ze luisteren en zorgen voor gelijkwaardig contact. Cliënten voelen zich daardoor er niet alleen voor staan. Er is nog steeds ruimte voor verbetering in de rechtspositie van cliënten. Ik ben blij dat ik daar mijn steentje aan kan bijdragen.

Bel

Mail