Wie zijn wij?

 

De Stichting PVP zorgt voor ondersteuning van cliënten in de ggz bij het realiseren en handhaven van hun rechten. We leveren patiëntenvertrouwenswerk aan verschillende doelgroepen variërend van kinderen tot ouderen en van cliënten die vrijwillig in behandeling zijn tot cliënten die gedwongen zijn opgenomen.

Verspreid over het land werken ruim 55 patiëntenvertrouwenspersonen (pvp’en) in ggz-instellingen. Ook is er een landelijke helpdesk.

Het patiëntenvertrouwenswerk is verankerd in de Wet Verplichte ggz en maakt deel uit van de keten van rechtsbescherming bij dwangtoepassing in de psychiatrie.

De Stichting PVP combineert kennis over patiëntenrechten met ervaring met het cliëntenperspectief. We leiden intern nieuwe pvp’en op met een één-jarige opleiding op post-hbo–niveau en staan borg voor onafhankelijkheid, professionaliteit en continuïteit van het patiëntenvertrouwenswerk. Waar mogelijk werken we samen met andere organisaties.


Missie en Visie

Stichting PVP vindt dat de rechten van ggz-cliënten (altijd en vanzelfsprekend) de normaalste zaak van de wereld moeten zijn, net als de bescherming daarvan.

Met woord, raad én daad helpen pvp’en daarom in het hele land ggz-clienten die met verplichte zorg te maken (kunnen) krijgen, om hun rechtspositie waar te maken.

Dat doen ze volgens 4 pijlers: Onafhankelijk, laagdrempelig, partijdig, en ontvankelijk. Concreet betekent dat advies en bijstand geven aan cliënten, signaleren en evt. melden van mogelijke tekortkomingen in de zorg, voorlichting geven aan cliënten en zorgprofessionals, bijdragen aan relevante publicaties, meewerken in Wvggz-ketensamenwerkingen en waar wenselijk of gevraagd, delen van kennis.


Individuele ondersteuning

Cliënten kunnen bij de pvp terecht met vragen en klachten over de zorgverlening, bijvoorbeeld over de bejegening, een dwangbehandeling of een vrijheidsbeperking. De ondersteuning van de pvp varieert van een rol op afstand door coaching of advisering, tot het samen met de cliënt voeren van gesprekken met een zorgverlener. Wanneer een cliënt een klacht voor wil leggen aan een klachtencommissie, dan kan de pvp ondersteuning bieden bij elke stap die daarvoor nodig is.


Het uitgangspunt bij de ondersteuning is, dat de cliënt altijd zélf de regie behoudt. De pvp doet niets zonder toestemming van de cliënt en laat zich leiden door hoe de cliënt zelf zijn belang ziet. Hij neemt elke vraag of klacht serieus, ook wanneer een ander geneigd is deze toe te schrijven aan een ziektebeeld. Bij voorkeur wordt geprobeerd klachten te bespreken met de direct betrokken zorgverleners. De cliënt bepaalt echter zelf welke acties hij wil ondernemen. De cliënt wordt geïnformeerd over de haalbaarheid van de klacht en over de voor- en nadelen van mogelijke acties. De pvp heeft een geheimhoudingsplicht en handelt conform de gedragsregels van de Stichting PVP.

Jaarlijks rapporteert de pvp over zijn werkzaamheden aan de cliëntenraad en de raad van bestuur van de instelling. Deze rapportage is niet herleidbaar tot individuele cliënten. Wanneer een cliënt ontevreden is over de pvp-dienstverlening, dan kan hij de onafhankelijke klachtencommissie van de Stichting PVP laten toetsen of de pvp gewerkt heeft conform de gedragsregels

 

Landelijk bureau


Het landelijk bureau van de Stichting PVP ondersteunt de pvp’en met scholing, communicatie en juridisch advies. Het landelijk bureau is gevestigd in Utrecht. Het bestaat uit een managementteam, een juridische afdeling, stafmedewerkers en een secretariaat. Er is een ondernemingsraad, een cliëntenpanel en een externe klachtencommissie.

Wilt u een pvp spreken? Neem dan contact op met de helpdesk via 0 900-444 8888 (geen extra telefoonkosten) of helpdesk@pvp.nl.

Hieronder vindt u de contactgegevens en het adres van het landelijk bureau.

Adres

Stichting PVP

Maliebaan 87 3581 CG Utrecht Antwoordnummer 4019 3600 XB Breukelen
Helpdesk

Helpdesk

Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur.

Op zaterdag van 13:00 tot 16:00 uur.

Op feestdagen is de helpdesk gesloten.

Voor dit 0900-nummer worden alleen de gebruikelijke belkosten in rekening gebracht, dus geen extra kosten.

Klachtencommissie

Externe klachtencommissie voor klachten over dienstverlening van de pvp of de Stichting PVP

Klachtencommissie Stichting PVP mr. L. Brand, ambtelijk secretaris Postbus 13086 3507 LB Utrecht

Lees meer over het indienen van een klacht tegen een pvp.

Bel

Mail